Facebook Pixel Projecten - Hogeschool Gent
Foto Projecten

Projecten.

P

Projecten.

HOGENT stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat, studiedagen en navormingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie. Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden.

HOGENT is een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.

INVRIVI
INVRIVI is een burger­weten­schaps­project waarin burgers en klassen gegevens verzamelen voor een natuurlijke plaag­beheersing van blad­luizen. Iedereen met een boom in de tuin …
Jongeren met HIV
De afgelopen decennia werd sterke vooruitgang geboekt op vlak van preventie en medische behandeling van HIV en AIDS, maar aanzienlijk minder aandacht ging naar de ondersteuningsnoden en …
lcc-ecotoop
Bij het beheer van gebouwen wordt dikwijls ad hoc gewerkt. Er wordt rekening gehouden met dringende herstellingen, dwingende eisen en occasioneel wordt  een afweging van de energiekosten …
Lokaal brood
Dit project inventariseert succesfactoren voor het tot stand komen van een duurzame korte keten voor brood(producten) met speciale aandacht voor oude bakgranen. Interessant voor landbouwers, …
Naar een innovatieve, pragmatische en science-based selectiemethodiek voor KMO's
Steeds meer organisaties beseffen dat hun menselijk kapitaal hun voornaamste competitief voordeel vormt. De selectie van nieuwe personeelsleden vormt dus een belangrijke sleutel tot succes. Zowel …
Preventie en maatschappelijke veiligheid
Preventie en maatschappelijke veiligheid. Preventie is beter dan genezen. Dat wordt in dit team op een professionele en wetenschappelijke manier bekeken en besproken. We kijken naar preventie …
Ruminaai
Schapen en geiten zijn zeer populair op zorg- en kinderboerderijen en worden vaak ingezet in therapie, onderwijs en ontspanning. Er wordt echter te weinig stilgestaan bij de mogelijke nadelige …
SIMILAR
SIMILAR: taal- en cul­tuur­beleid als sleutel tot het internationaal concur­rentie­vermogen van kmo's. Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat taal- en …
Verstedelijking en gemeenschapsvorming
Het team Verstedelijking en Gemeenschapsvorming bestudeert vraagstukken rond verstedelijking vanuit de samenhang tussen de perspectieven van bewoners en gebruikers, praktijken uit sociaal werk en …
VLIR-projecten in Ecuador
Het mee vormen van professionals en specialisten in Ecuador en zo het duurzaam gebruik van de Ecuadoriaanse biodiversiteit en waterbronnen ondersteunen, dat is de doelstelling van dit …