Facebook Pixel Projecten - Hogeschool Gent
Foto Projecten

Projecten.

P

Projecten.

HOGENT stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat en bijscholingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie. Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden.

HOGENT is een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.

Gesprekstoolkit
Gender, zeker in een context van migratie, is niet altijd of voor iedereen een gemakkelijk onderwerp om over de praten. Zoek je hier als begeleider, team of organisatie handvatten voor? In deze …
Grassification
Grassification. Dit project is tot stand gekomen met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen en het European Regional Development Fund Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, …
Healthybeet
Veel rundveehouders zoeken naar een derde teelt vanwege beleidsmaatregelen, ziekten en plagen. Ook met het oog op meer veerkracht in de ruwvoeder­bevoorrading. Voederbieten hebben als derde …
Hemp4Circularity
Hemp as a driver of circularity in the textile industry: from field to recycled fibre Het Europese Interreg project Hemp4Circularity heeft tot doel “langvezelige” textielhennep op industriële …
Herbiogras
Wereldwijd gaat de biodiversiteit sterk achteruit. Uitgebreide wegennetwerken, industrialisatie, verstedelijking en intensieve landbouw zorgen voor verlies en versnippering van natuurgebieden en …
Herbiogras+
In een uniek veldexperiment vergelijken we verschillende technieken voor graslandherstel. Herstel van soortenrijk grasland is een werk van lange adem. De bodem moet armer en bloeiende kruiden …
HOGENT: partner in Academie Voor De Eerste Lijn

In de Academie Voor De Eerste Lijn bundelen vier universiteiten en zes hogescholen hun krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen.

HorseBack
Ben je een paardenfanaat, ruiter, trainer, staleigenaar, producent van materiaal of lid van een paardensportfederatie? En vind je het belangrijk dat prestatie, veiligheid en welzijn in de …
INVRIVI
INVRIVI is een burger­weten­schaps­project waarin kinderen en jongeren kennismaken met de wondere insectenwereld. Met behulp van het educatief materiaal gaan ze aan de slag en worden …
Jongeren met HIV
De afgelopen decennia werd sterke vooruitgang geboekt op vlak van preventie en medische behandeling van HIV en AIDS, maar aanzienlijk minder aandacht ging naar de ondersteuningsnoden en …