Facebook Pixel GelijkgeSTEMd - Hogeschool Gent
Foto GelijkgeSTEMd

GelijkgeSTEMd.

G

GelijkgeSTEMd, een project van HOGENT en Odisee, wil een netwerk creëren om in de regio Oost-Vlaanderen alle jongeren met talent voor wetenschap en techniek te stimuleren. Zo krijgt ook wie moeilijk de weg vindt naar STEM-opleidingen of -activiteiten mogelijkheden te over om te participeren aan wetenschap en techniek. GelijkgeSTEMd nodigt je dan ook graag uit op 12 mei 2020 voor het eerste netwerkevent.

Leerlingen uit het TSO of BSO, meisjes of jongeren met een migratieachtergrond of beperking vinden vaak moeilijk de weg naar STEM-opleidingen of naschoolse activiteiten rond wetenschap en techniek. Want het publiek dat nu deelneemt aan STEM-activiteiten is vaak homogeen. Daar willen we iets aan doen door in te zetten op cocreatie en het delen van expertise en goede praktijkvoorbeelden.

Met dit project willen HOGENT en Odisee de participatiedrempel verlagen voor kinderen en jongeren die de weg naar STEM-activiteiten moeilijk vinden en hen zo stimuleren voor een toekomst in STEM. In GelijkgeSTEMd zullen daarvoor onderwijsinstellingen, bedrijven, de sociale sector, de provincie, steden en gemeenten samenwerken. Uiteindelijk kunnen de bevindingen van het project in heel Vlaanderen uitgerold worden.

Sluit je graag aan bij het netwerk?

Wil je graag op de hoogte blijven van het verdere verloop van dit project? Klik dan hieronder op de knop die op jou van toepassing is en vul het bijbehorende formulier in.

Contact

Fien Nelis
Projectcoördinator
0486 80 22 16

Fatima Diouani
Projectcoördinator
09 265 86 10

 

Save the date!

Netwerkevent GelijkgeSTEMd
12 mei 2020 om 12.30 uur.
Technologiecampus Odisee Gent
Inschrijven kan hier vanaf 30 maart 2020

Tijdens het eerste netwerkevent van GelijkgeSTEMd onthullen we enkele primeurs van het project. Hier kan je ook ontdekken hoe je aan de proefprojecten kan deelnemen, die in september 2020 van start gaan. Het netwerkevent vormt de basis voor het opbouwen van de quadrupel helix, waarin we STEM-aanbieders, middenveldorganisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen, de sociale sector en steden en gemeenten willen samenbrengen. En om zo later in cocreatie aan de slag te gaan met diversiteit binnen naschoolse STEM-activiteiten.

Programma

  • 12.30 uur: Ontvangst met broodjeslunch
  • 13.30 uur: Keynote Project GelijkgeSTEMd
  • 14.00 uur: Doen of denken? (workshop deel 1)
  • 15.30 uur: Pauze met versnapering
  • 16.00 uur: Doen of denken? (workshop deel 2)
  • 17.00 uur: Slot met aansluitende receptie
Sfeerbeeld

Samen naar inclusieve STEM-activiteiten!

GelijkgeSTEMd is een tweejarig project van HOGENT en Odisee, gefinancierd met de middelen voor STEM-partnerschappen toegekend door het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen. Om de doelstellingen te realiseren, werd een partnerschap aangegaan met UGent, Arteveldehogeschool, Steunpunt diversiteit & leren, KU Leuven Technologiecampus Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, RTC Oost-Vlaanderen, Fedustria, Ekoli vzw, Beroepenhuis, Dwengo vzw, FabLab Erpe-Mere en De Creatieve STEM vzw.