Facebook Pixel Grassification - Hogeschool Gent

Grassification.


Partnerlogo

Partnerlogo oost-vlaanderen

Dit project is tot stand gekomen met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen en het European Regional Development Fund

Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie uit bermgras. Duurzamer en goedkoper bermbeheer. Science fiction? Wensdroom?

In het Europees gesubsidieerde project GRASSIFICATION onderzoeken onderzoeksinstellingen, landschapsbeheerders en bedrijven in hoeverre voor deze en andere toepassingen een economisch rendabele businesscase ontwikkeld kan worden.

Over een periode van drie jaar zullen 23 partners (inclusief observer partners) uit het VK, Nederland, Frankrijk en België samen het volledige traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep nemen via een multidimensionale aanpak om op die manier maximaal bermgras te valoriseren tot waardevolle eindproducten.

Op die manier hopen we een nieuwe, grondgebonden circulaire economie te stimuleren op basis van bermgras.

Contact.

Dries Vansteenkiste
09 243 27 81

Contact.

Dries Vansteenkiste
09 243 27 81

Maak kennis
met onze partners.

 • Universiteit Gent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen,
  departement Groene Chemie en Technologie (BE, projectleider)
 • Provincie West-Vlaanderen (BE)
 • Inagro (BE)
 • Pro Natura (BE)
 • Vanheede Landill Solutions NV (BE)
 • Innec CVBA (BE)
 • VITO (BE)
 • Kent Wildlife Trust (VK)
 • Delphy BV (NL)
 • Millvision (NL)
 • Avans University (NL)
 • Canterbury Christchurch University (VK)
 • HOGENT (BE)