Facebook Pixel Projecten - Hogeschool Gent
Foto Projecten

Projecten.

P

Projecten.

HOGENT stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat, studiedagen en navormingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie. Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden.

HOGENT is een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.

Eigen kweek
In veel industrielanden is er opnieuw interesse voor hennep omwille van zijn milieuvriendelijke teelt, duurzame verwerking en veelzijdige toepassingen. Deze revival wordt vooralsnog afgeremd …
Enzubel
Rationeler omspringen met energie is een thema dat alomtegenwoordig is in de Vlaamse industrie. Ook de watersector ontsnapt hier niet aan. Het ENZUBEL-project wil mee het verschil …
FAITH
In de jeugdhulp is een intensieve, individuele opvolging en begeleiding van elk kind en elke jongere van levensbelang. Een belangrijk deel van deze begeleiding bestaat uit het voeren van …
Fondsenwerving
Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties …
GelijkgeSTEMd

GelijkgeSTEMD, een project van HOGENT en Odisee, wil een netwerk creëren om in de regio Oost-Vlaanderen alle jongeren met talent voor wetenschap en techniek te stimuleren. Zo krijgt ook wie moeilijk de weg vindt naar STEM-opleidingen of –activiteiten mogelijkheden te over om te participeren aan wetenschap en techniek. Het netwerk wil daarvoor, om te beginnen, een platform bouwen om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen.

Grassification
Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie uit bermgras. Duurzamer en goedkoper bermbeheer. Science fiction? Wensdroom? In het Europees gesubsidieerde project …
Healthybeet
Veel rundveehouders zoeken naar een derde teelt vanwege beleidsmaatregelen, ziekten en plagen. Ook met het oog op meer veerkracht in de ruwvoeder­bevoorrading. Voederbieten hebben als derde …
Herbiogras
Wereldwijd gaat de biodiversiteit sterk achteruit. Uitgebreide wegennetwerken, industrialisatie, verstedelijking en intensieve landbouw zorgen voor verlies en versnippering van natuurgebieden en …
Herbiogras+
In een uniek veldexperiment vergelijken we verschillende technieken voor graslandherstel. Herstel van soortenrijk grasland is een werk van lange adem. De bodem moet armer en bloeiende kruiden …
HorseBack
Ben je een paardenfanaat, ruiter, trainer, staleigenaar, producent van materiaal of lid van een paardensportfederatie? En vind je het belangrijk dat prestatie, veiligheid en welzijn in de …