Facebook Pixel Enzubel - Hogeschool Gent
Foto Enzubel

Enzubel.

E

Enzubel.

Rationeler omspringen met energie is een thema dat alomtegenwoordig is in de Vlaamse industrie. Ook de watersector ontsnapt hier niet aan. Het ENZUBEL-project wil mee het verschil maken. 

ENZUBEL – Energiezuinige beluchting in industriële waterzuiveringsinstallaties

Er is een stijgende interesse in anaerobe behandeling van afvalwater, waarbij biogas als bijproduct geproduceerd wordt. Nochtans maken aerobe installaties het merendeel van de afvalwaterzuiveringsinstallaties uit. Bovendien zijn voor aerobe installaties, in tegenstelling tot anaerobe, geen financiële stimuli voorhanden om een hogere energie-efficiëntie na te streven (uitgedrukt in bijvoorbeeld kWh/m³ gezuiverd afvalwater).

Nochtans kunnen significante energiewinsten geboekt worden, voornamelijk op het beluchtingssysteem aangezien beluchting van actief slib ongeveer 50 tot 80% van het totale energieverbruik van een installatie in beslag neemt. Studies tonen aan dat met een beperkte investering (< 100.000 €) in de beluchting al een significante energiebesparing mogelijk is (5 tot 25%). Deze omvatten onder andere aanpassing van zuurstofsetpunten, implementatie van geavanceerde procesregeling of renovatie van de beluchtingsinstallatie.

Het ENZUBEL-project speelt hierop in door energie-audits op zeven verschillende installaties uit te voeren. Opmeten van het energieverbruik vormt de basis voor de volgende activiteiten. Eén ervan focust zich op de optimalisatie van zuurstofsetpunten. Met een respirometrische techniek kunnen zuurstofsetpunten geoptimaliseerd worden en kan hun invloed nagegaan worden op energie-efficiëntie en effluentkwaliteit.

In een tweede activiteit zal, op laboratoriumschaal, het effect van verschillende beluchtregelingen nagegaan worden op de energie-efficiëntie en effluentkwaliteit. Ten slotte zullen de projectresultaten, aangevuld met onder andere case studies en relevante productinformatie, gebundeld worden in een praktische gids.

Onderzoekslijn.

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijnen ‘Product- en procesoptimalisatie in de watertechnologie’ en ‘Bepalen van energiebesparingsmogelijkheden binnen de afvalwaterzuivering’.

Onderzoekslijn.

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijnen ‘Product- en procesoptimalisatie in de watertechnologie’ en ‘Bepalen van energiebesparingsmogelijkheden binnen de afvalwaterzuivering’.

Maak kennis
met onze experten.

Bjorge Decostere

09 243 24 95
bjorge.decostere@hogent.be

Christine Van der heyden

09 243 27 71
christine.vanderheyden@hogent.be

 

Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo