Facebook Pixel DReMBa - Hogeschool Gent
Foto DReMBa

DReMBa.

D

DReMBa.

In de nabije toekomst zullen droogte en waterschaarste een steeds grotere impact hebben op de landbouw­productie. De doelstelling van dit onderzoeksproject is om gerst ook onder droogte zijn potentiële opbrengst en kwaliteit te laten bereiken.

DReMBa: gebruik van DNA-merkers om droogteresistentie & kwaliteitskenmerken in te bouwen bij zomergerst.

Toenemende droogte en waterschaarste zijn niet langer voorspellingen maar vaak reeds realiteit in landbouwproductiegebieden. Om snel in te spelen op deze vorm van abiotische stress, is klassieke veredeling niet snel en flexibel genoeg. Het gebruik van merkers kan een tool zijn om het veredelingsproces te versnellen, maar het kan ook op plantkundig gebied de inzichten in droogterespons verbreden.

In dit project worden potproeven en veldproeven uitgevoerd op een diverse genenpoel: gaande van wilde en droogtetolerante gerst tot hoogproductieve brouwgerstcultivars. Binnen deze proeven worden droogteregimes gecombineerd met bijkomende biotische en abiotische parameters. Het einddoel zijn kruisingen die een kwaliteitsvolle opbrengst combineren met een goede droogtetolerantie.

DReMBa

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

DReMBa

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Maak kennis
met onze experten.

Bram Marynissen

09 243 24 09
bram.marynissen@hogent.be