Facebook Pixel Duurzame landbouw in Rwanda - Hogeschool Gent
Foto Duurzame landbouw in Rwanda

Duurzame landbouw in Zuid-Rwanda.

D

Duurzame landbouw in Zuid-Rwanda.

Meer voedselzekerheid voor de familiale landbouwers in Zuid-Rwanda door het ontwikkelen van een duurzaam landbouw­model, dat is de nobele doelstelling van dit project.

Actieplan ter bevordering van
duurzame landbouw in Zuid-Rwanda.

In de Zuid-provincie van Rwanda is de voedselproductie ontoereikend en gaat de bodemvruchtbaarheid achteruit. Het grootste deel van de bevolking in deze regio is echter afhankelijk van de landbouw en de meeste van deze landbouwers leven onder de armoedegrens. Daarom initieerde HOGENT in 2017 in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, Dierenartsen zonder Grenzen en Broederlijk Delen alsook enkele lokale NGO’s een actieplan om de landbouw in deze regio te verduurzamen. Binnen deze samenwerking geven experten van HOGENT aanbevelingen rond dit thema, studenten lopen er stage en dragen via hun bachelorproef bij tot de kennisopbouw rond dit thema.

In 2019 startte een verdiepend VLIR-UOS-onderzoeksproject naar duurzamere landbouwpraktijken voor deze regio. De focus ligt hierbij op

  • de beschikbaarheid van kwalitatief zaaizaad, met name maïs, soja en ziekteresistente cassave

  • verbeterde bodemvruchtbaarheid door vruchtwisseling, het gebruik van voederbomen en het voorkomen van erosie
     
  • optimaliseren van het rantsoen van melkkoeien door verbeterde productie van voeder en het toepassen van bewaringstechnieken (inkuilen) van dit voeder

Mede door dit onderzoek en de aanleg van demonstratievelden zal dit project uiteindelijk bijdragen tot de ontwikkeling van een geïntegreerd en duurzaam landbouwmodel voor de regio.

Onderzoekslijn.

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijnen 'Veredeling, teelttechniek en valorisatie van graangewassen, voedergewassen en innovatieve teelten' en 'Duurzame dierlijke productie'.

VLIR- UOS project
Kaderovereenkomst met
provincie Oost-Vlaanderen

Onderzoekslijn.

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijnen 'Veredeling, teelttechniek en valorisatie van graangewassen, voedergewassen en innovatieve teelten' en 'Duurzame dierlijke productie'.

VLIR- UOS project
Kaderovereenkomst met
provincie Oost-Vlaanderen

Maak kennis
met onze experten.

Joos Latré

09 243 93 00
joos.latre@hogent.be

Els Goossens

09 243 28 07
els.goossens@hogent.be

Frank Van Boxstael

09 243 27 68
frank.vanboxstael@hogent.be

Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo