Facebook Pixel Teatime@bib - Hogeschool Gent
Foto Teatime@bib

Teatime@bib.

T

Teatime@bib.

Teatime@bib, dat zijn interessante themalezingen in je lokale HOGENT-bib. De tweede editie van 2024 ging over ervaringskennis. Deze editie vond plaats op donderdag 30 mei om 16 uur. Kon je er niet bij zijn? Geen paniek. Je kan alles herbekijken alsof je er zelf bij was.

Screenshot video aankondiging teatime

Heb je een voorstel voor een onderwerp?

We zijn altijd op zoek naar mogelijke onderwerpen voor Teatime@bib. Heb je een voorstel? Vul dan onze vragenlijst in en misschien komt jouw onderwerp in een volgende editie aan bod!

Naar de vragenlijst

Vorige editie:
Ervaringskennis.

30 mei 2024 | 16 – 18 uur | Bib Schoonmeersen

Vorige edities.

Hieronder vind je een overzicht van alle vorige Teatimes. Kon je er niet bij zijn? Dan kan je de presentaties herbekijken.

Vorige edities.

Hieronder vind je een overzicht van alle vorige TeaTimes. Kon je er niet bij zijn? Dan kan je de presentaties herbekijken.

Ervaringskennis.

30 mei 2024

In deze Teatime@bib hebben HOGENTenaars het over ervaringskennis inzetten als volwaardige bron van kennis, naast professionele en wetenschappelijke kennis. Wil je meer weten over op kunst gebaseerd onderzoeksmethoden bij sociale vraagstukken? Wil je meer horen over de ondersteuning en noden van studenten met zorgtaken? Of ben je benieuwd naar erkennen van ervaringskennis in de opleidingen sociaal werk en orthopedagogie?

Deze Teatime@bib herbekijken

Teatime special over AI.

23 april 2024

In deze Teatime@bib hebben HOGENTenaars het over AI. Enkele van onze lesgevers lichten toe hoe ze AI inzetten in hun les: van je studenten goed leren prompten tot AI inzetten om goede wetenschappelijke teksten te schrijven.

Deze Teatime@bib herbekijken

Santé! Over gezondheids­promotie en gezond leven.

30 november 2023

In Teatime@bib hebben HOGENTenaars het over gezondheidspromotie en gezond leven. Wil je meer weten over zelfcompassie en lichaamsbeeld bij eetstoornissen? Wil je je laten inspireren door onderwijspraktijken die focussen op gezondheidsbevordering? Of wil je meer horen over een zelfhulptool met betrekking tot het herstel van welbevinden?

Deze Teatime@bib herbekijken

Allemaal anders (deel 2).

5 oktober 2023

In Teatime@bib hebben HOGENTenaars het over diversiteit en inclusie. Wil je meer weten over pioniersstudenten? Wil je meer horen over sociale rechtvaardigheid in lokale contexten van stadsvernieuwing? Of ben je benieuwd naar genderinclusie en inclusie in het hoger onderwijs?

Deze Teatime@bib herbekijken

Allemaal anders (deel 1).

11 mei 2023

In Teatime@bib hebben HOGENTenaars het over diversiteit en inclusie. Wil je meer weten over een trainingspakket over divers-sensitieve zorg aan ouderen met een migratie-achtergrond? Wil je meer horen over de hindernissen van studeren met een fysieke beperking? Of ben je benieuwd naar genderinclusie en inclusietrajecten op HOGENT?

Deze Teatime@bib herbekijken

Doe maar duurzaam.

2 maart 2023

In Teatime@bib hebben HOGENTenaars het over duurzaamheid, circulaire economie en impact. Wil je de Design for (Dis)assembly-technologie voor meubilair leren kennen? Wil je meer horen over de opleiding milieu- en duurzaamheidsmanagement? Of ben je benieuwd naar de verschillende houtsoortmogelijkheden in functie van duurzaamheid?

Deze Teatime@bib herbekijken

MENSenSTAD.

17 november 2022

Tijdens deze aflevering gaven HOGENTenaars ons een inkijk in hun lopende projecten rond de woon- en omgevingskwaliteit in sociale huisvesting, de impact van stadsontwikkeling, de tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen en terreinen, een model dat de waarde en betaalbaarheid van vastgoed bepaalt en verklaart, de sociale aspecten van duurzaamheid binnen de landschaps- en tuinarchitectuur en meer.

Deze Teatime@bib herbekijken

Mantelzorg.

19 november 2020

In Vlaanderen wordt het merendeel van de zorg geboden door mantelzorgers: partners, kinderen, ouders, andere familieleden, vrienden of buren. Zij treden vaak op als volwaardige partners van de professionele zorgverleners. Met de vermaatschappelijking van de zorg krijgt mantelzorg een nog prominentere rol. Tegelijkertijd hebben mantelzorgers ook eigen vragen en noden.

Deze Teatime@bib herbekijken

Corona.

zomer 2020

Ook HOGENTenaars bonden op een inspirerende manier de strijd aan met het coronavirus. In een reeks filmpjes komen docenten, studenten en onderzoekers aan het woord. Zij getuigen over hun ervaringen via een online interview of een zelf gemaakt filmpje.

Deze Teatime@bib herbekijken

Geestelijke gezondheids­zorg.

20 februari 2020

Vandaag kampt één op drie Belgen met emotionele en psychische problemen. Net zoals in de algemene gezondheidszorg wordt de scheidingslijn tussen residentiële zorg en thuiszorg steeds vager. Mobiele teams worden ingezet zodat mensen die hulp nodig hebben langer thuis kunnen blijven of sneller de residentiële zorg kunnen verlaten. Levenskwaliteit, sterktes en eigen waarden van psychisch kwetsbare mensen komen hierbij centraal te staan.

Deze Teatime@bib herbekijken

Inclusie.

21 november 2019

In een inclusieve maatschappij telt iedereen mee en kan elkeen op een betekenisvolle manier deelnemen aan de samenleving. Wat betekent en hoe bereiken we inclusief onderwijs en een inclusieve (geestelijke) gezondheidszorg?

Deze Teatime@bib herbekijken

Contact

Heb je vragen? Mail naar teatime@hogent.be.