Facebook Pixel Teatime@bib: inclusie - Hogeschool Gent
Foto Teatime@bib: inclusie

Teatime@bib: inclusie.

T

Teatime@bib: inclusie.

Lezingen.

Maatschappelijke kwetsbaarheid
in beeld

Jessica De Maeyer en Didier Reynaert

De huidige evoluties in het welzijnslandschap zetten meer en meer in op vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen. Het ondersteunen van deze mensen in de samenleving is hierbij het uitgangspunt. Nochtans zien we dat deze vermaatschappelijking vaak beperkt blijft tot het fysieke aspect (aanwezig zijn), maar zelden leidt tot ‘inclusief burgerschap’ (deel uitmaken van’).

In dit project werd een internationale literatuurstudie uitgevoerd, focusgroepen en rondetafels opgezet, diepte-interviews afgenomen en een photovoicetraject opgezet met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat heeft geleid tot een foto- en verhalenboek en een reizende fototentoonstelling.

Contact: jessica.demaeyer@hogent.be

Leerlabo Inclusie: veel ruimte
voor falen, veel kans op succes

Katrien De Munck, Nathalie Schepens & Greet De Maeyer

Op vraag van de Commissie Inclusie van het Vlaams Welzijnsverbond (organisaties die mensen met een beperking ondersteunen) gingen we verder aan de slag met hun begeleiders in functie van inclusie. Wij kozen voor een leerlabo, vanuit de concepten inclusie, participatie, belonging en co-creatie. Tijdens het intensieve professionaliseringstraject werd er meteen geïmplementeerd, vanuit een scherpe visie en met veel ruimte voor falen, maar met veel kans op succes. De deelnemers gaven aan dat het hun werk en hen zelf als begeleider danig veranderd heeft.

Contact: katrien.demunck@hogent.be

Inclusie verbindt!

Maya Bruyneel

Deze  voordracht geeft een toelichting over het interprofessionele opleidingsonderdeel 'inclusie verbindt' dat vorig jaar voor de eerste keer werd gegeven aan studenten vanuit de lerarenopleiding, de opleiding logopedie en audiologie, ergotherapie en orthopedagogie. Het uitgangspunt is: hoe kan je als ondersteuner meewerken aan inclusief onderwijs?

Contact: maya.bruyneel@hogent.be

 

Pitches.

Inclusietoets

Remco Mostert

Inclusie is een centraal begrip geworden in het ondersteunen van mensen. Maar in welke mate komt een persoon met een handicap nu echt tot sociale inclusie en participatie in zijn of haar leven? En wat zijn nu de bevorderende en belemmerende organisatiefactoren voor Inclusie? De inclusietoets helpt om hier zicht op te krijgen.

Contact: remco.mostert@hogent.be

Cliëntgerichte zorg en gedeelde besluitvorming bij personen met een hersenletsel

Catherine De Vos

Personen met niet-aangeboren hersenletsel en afasie hebben ook in de thuissituatie en na langere tijd nog ondersteuningsvragen. Gezien deze zich vaak op verschillende domeinen bevinden, is het belangrijk een totaalbeeld van het functioneren te creëren en de doelen over disciplines heen in kaart te brengen, in overleg met de cliënt. Bovendien betekent dit dat er nood is aan interdisciplinaire teams voor begeleiding in de thuissituatie. 

Contact: catherine.devos@hogent.be

Dialoog.

Inclusie van personen met een beperking in de opleiding verpleegkunde

Martine Baert

Al een tweetal jaar komt Lisa elke woensdagnamiddag helpen binnen de vakgroep Verpleegkunde. Onze praktijkklassen worden intensief gebruikt en doordat Lisa wekelijks de klassen checkt en het basismateriaal aanvult is dit een grote meerwaarde voor het vlot verloop van de praktijklessen en skills.  Voor Lisa betekent dit een grote verantwoordelijkheid, zelfstandig werken, lezen en schrijven. 

Contact: martine.baert@hogent.be