Facebook Pixel Geestelijke gezondheidszorg - Hogeschool Gent
Foto Geestelijke gezondheidszorg

Teatime@bib: geestelijke gezondheidszorg.

T

Teatime@bib: geestelijke gezondheidszorg.

Lezingen.

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: impact op de professional

Orthopedagogiek, sociaal werk en ergotherapie
Stefaan De Smet & Jurgen Magerman
 

De organisatie van het Vlaamse zorglandschap evolueert van minder zorg in instellingen naar meer ondersteuning van cliënten in de maatschappij zelf. Aan HOGENT loopt een onderzoeksproject rond competenties die zorgprofessionals nodig hebben in de geestelijke gezondheidszorg van morgen. 

Contact: stefaan.desmet@hogent.be

Vermaatschappelijking van de zorg: impact op de cliënt

Orthopedagogiek
Hilde Vermeir
 

De lezing gaat over het overstijgen van methodieken om tot een authentiek contact te komen tussen cliënt en hulpverlener. Zonder een authentiek contact ontstaat er geen vertrouwensrelatie. Zonder vertrouwen werkt een behandeling niet. Wat is er volgens een cliënt nodig om dit te verwezenlijken?

Contact: hilde.vermeir@hogent.be

Levende bibliotheek

Ergotherapie
Herlinde Dael & Patricia Colman
 

De ‘Levende bibliotheek’ is een ontmoetingsevenement waarbij mensen met psychische problemen, hun familieleden of hulpverleners in een tweegesprek hun verhaal vertellen in een bibliotheek. Studenten ergotherapie waren in het najaar van 2019 getuige van heel wat warme ontmoetingen met een minder gekende doelgroep.

Contact: herlinde.dael@hogent.be

Interdisciplinaire opleidingsmodule
“Omgaan met suïcidaal gedrag”

Orthopedagogiek
Stefaan De Smet & Jurgen Magerman
 

Wat is de potentiële meerwaarde van een interprofessioneel uitgebouwde opleidingsmodule? Hoe kan deze concreet vorm krijgen? Hoe beleven studenten dergelijke opleidingsmodules? De sprekers gaan op deze vragen in op basis van een uitgewerkte opleidingsmodule over omgaan met suïcidaal gedrag.

Contact: stefaan.desmet@hogent.be

Angst voor de schoolpoort

Lerarenopleiding, sociaal werk, orthopedagogiek en ergotherapie
Griet De Nys, Francisca Van Drongelen en Peter Walleghem
 

Schoolweigering is iets anders dan spijbelen. Bij schoolweigering is het kind thuis en ouders weten ervan. Wat kunnen we eraan doen? In het project ‘Angst voor de schoolpoort’ werd een tool ontwikkeld die onderwijs ondersteunt in de aanpak van schoolweigering, toegepast op elke fase van het zorgcontinuüm.

Contact: griet.denys@hogent.be

Psychische kwetsbaarheid
bij thuiswonende ouderen

Verpleegkunde
Lieve Hoeyberghs
 

Voor dit thema worden de resultaten van een vierjarig durende doctoraatsstudie inzake psychische kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen op een zeer bevattelijke en toepasselijke wijze toegelicht. Is het waar dat hoop doet leven? En maakt geld niet gelukkig. Of toch! Kunnen jij en ook ik op een eenvoudige manier een oudere met een psychische problematiek tijdig detecteren? Dit zijn enkele vragen die zullen worden beantwoord. Al een beetje nieuwsgierig geworden naar de resultaten? Kom dan zeker langs.

Contact: lieve.hoeyberghs@hogent.be

Life Skills Training
voor preventie

Sociaal werk
Peer van der kreeft
 

De spreker legt uit  hoe vormingswerkers leraren of sportcoaches trainen zodat ze preventielessen of sportactiviteiten kunnen geven om criminaliteit, geweld en druggebruik te voorkomen. 'Gebruik de groep als bron' is daarin de toverformule.

Contact: peer.vanderkreeft@hogent.be