Foto Naar het buitenland

Naar het buitenland.

N

Ontdek op deze pagina wat de meerwaarde kan zijn van een buitenlandse ervaring en ontdek welke mogelijkheden HOGENT jou te bieden heeft tijdens je opleiding.

Het is perfect mogelijk om de voordelen van een internationale ervaring te beleven binnen jouw comfortzone. Wil je tegelijkertijd genieten van een (bijna) buitenlandse ervaring en van de nabijheid van je lief? Of wil je af en toe nog genieten van de lekkere kookkunsten in je veilige nest? Dan is een studie semester of een stage in de Franse of Duitstalige gemeenschap met Erasmus Belgica iets voor jou.

Studie in de Franse of Duitstalige gemeenschap is alleen mogelijk als er een overeenkomst is tussen HOGENT en de andere hogeronderwijsinstelling. Je kan de partnerinstellingen opzoeken via deze link. Om een overzicht te krijgen van de bestaande overeenkomsten, kies je de Engelstalige naam van jouw faculteit.

Stage aan de Franse of Duitstalige gemeenschap: je stageplaats is vrij te kiezen, afhankelijk van de richtlijnen uit jouw opleiding. Meer info vind je op het leerplatform Chamilo.

Je kan eventueel aanspraak maken op een Erasmus Belgica-beurs.

Kies je voor de alom gekende Erasmus-ervaring binnen Europa? Erasmus is het Europese uitwisselingsprogramma voor studenten bij uitstek. Via Erasmus kan je tijdens je studies aan de Hogeschool Gent in een ander Europees land studeren of er op stage gaan.

Studie binnen Europa is alleen mogelijk als er een overeenkomst is tussen HOGENT en de andere hogeronderwijsinstelling. Je kan de partnerinstellingen opzoeken via deze link. Om een overzicht te krijgen van de bestaande overeenkomsten, kies je de Engelstalige naam van jouw faculteit. Voor concretere informatie over de partnerinstellingen van HOGENT, kan je terecht bij de ankerpersoon Internationalisering of op het leerplatform Chamilo (doorklikken naar je opleiding)

Stage binnen Europa: Of je je bestemming zelf mag kiezen, hangt af van de afspraken binnen je opleiding. De ene opleiding werkt met vaste stageplaatsen, de andere laat de keuze helemaal aan jou over. Wanneer je op het leerplatform Chamilo doorklikt op jouw opleiding, kan je er de afspraken nalezen.

Je kan eventueel aanspraak maken op een Erasmus+-beurs.

Wil je je vleugels liefst zo ver mogelijk uitslaan? Dan kijk je wellicht verder dan de Europese grenzen en kies je voor een stage of een semester studeren buiten Europa.

Studie buiten Europa is alleen mogelijk als er een overeenkomst is tussen HOGENT en de andere hogeronderwijsinstelling. Je kan de partnerinstellingen opzoeken via deze link. Om een overzicht te krijgen van de bestaande overeenkomsten, kies je de Engelstalige naam van jouw faculteit. Voor concretere informatie over de partnerinstellingen van HOGENT, kan je terecht bij de ankerpersoon Internationalisering of op het leerplatform Chamilo (doorklikken naar je opleiding)

Stage buiten Europa: Of je je bestemming zelf mag kiezen, hangt af van de afspraken binnen je opleiding. De ene opleiding werkt met vaste stageplaatsen, de andere laat de keuze helemaal aan jou over. Wanneer je op het leerplatform Chamilo doorklikt op jouw opleiding, kan je er de afspraken nalezen.

Je kan eventueel aanspraak maken op een beurs.

Wil je naar het buitenland?

Neem dan contact op met het International Office via outgoing@hogent.be.

Uiteraard dien je voor je vertrek rekening te houden met enkele praktische zaken, zoals de juiste reis­docu­ment­en, de accommo­datie ter plekke, ver­zeker­ingen, het bij­spijker­en van je talen­kennis,…

Geen nood, want wij hebben overal aan gedacht! Je vindt hier ongetwijfeld een antwoord op al je vragen. Enkele belangrijke data en een tijdslijn die je doorheen de hele voorbereiding moet gidsen, kan je ook op deze pagina terugvinden.

Overmand door de mogelijkheden, de veelheid aan informatie? Weet je niet waar beginnen of wat eerst gedaan? Onze kalenders bieden je een houvast en helpen je door het internationale bos de bomen nog te zien. Maand per maand gidsen we je doorheen het hele voorbereidingstraject.

Kies er de juiste kalender uit, afhankelijk van je bestemming (binnen of buiten Europa) en het semester waarin je weg zal gaan.

Je kan niet in elke buitenlandse hogeronderwijsinstelling studeren. Dat kan alleen in hogescholen of universiteiten waarmee wij een uitwisselingsakkoord hebben.

Neem contact op met de ankerpersoon Internationalisering van jouw opleiding voor meer info over de mogelijkheden. Bekijk zelf de lijst met partnerscholen of zoek de praktische informatie over de partnerschool van je dromen op via het leerplatform Chamilo door er op je opleiding te klikken.

Kies je ervoor om je stage in het buitenland te doen? Of je je bestemming zelf mag kiezen, hangt af van de afspraken binnen je opleiding. De ene opleiding werkt met vaste stageplaatsen, de andere laat de keuze helemaal aan jou over. Wanneer je op het leerplatform Chamilo doorklikt op jouw opleiding, kan je er de afspraken nalezen.

Hoewel een internationale ervaring tijdens je opleiding zonder twijfel een unieke ervaring en een extra troef op je cv is, kan het bijbehorende prijskaartje soms afschrikken. Je moet een budget hebben voor reiskosten, verblijf, vrije tijd, de nodige reisdocumenten, eventuele inentingen, …

Voor bepaalde bestemmingen kan je in aanmerking komen voor een beurs, die je een duwtje in de rug geeft. De gedetailleerde informatie over studiebeurzen kan je terugvinden op het leerplatform Chamilo.

Mogelijke beurzen

  Binnen Europa:

  • Erasmus+ voor studie en stage binnen Europa
  • Erasmus Belgica

  Buiten Europa:

  • VLUR-UOS-reisbeurzen voor ontwikkelingsrelevante stage of project in het Zuiden
  • Generieke beurzen Vlaamse overheid
  • Erasmus+ voor studie buiten Europa

  Ook de directie Studentenvoorzieningen van HOGENT heeft ondersteuningsmaatregelen als het prijskaartje een probleem vormt.

  Een kot vinden in het buitenland is niet altijd eenvoudig. Soms helpt de partnerschool of het stagebedrijf je. Sommige partnerscholen hebben zelfs plaatsen in hun studentenhuis. Ga je toch liever zelf op zoek of kan de partnerschool of het stagebedrijf je niet helpen, dan heeft het International Office misschien wel nuttige tips voor jou! Als student ben je wel zelf verantwoordelijk voor het regelen van huisvesting in het buitenland.

  Wat met je kot in Gent, terwijl je weg bent? Als dat mag van je huisbaas, kan je je kamer onderverhuren aan een buitenlandse student die in Gent komt studeren. Je kan de info over je kot (adres, oppervlakte, voorzieningen, prijs) doorgeven aan het International Office via outgoing@hogent.be en wij zetten je kamer op een lijst voor buitenlandse studenten. Je kan je kamer natuurlijk ook rechtstreeks promoten via Facebookgroepen als Te huur: kot in Gent.

  Twijfel je of je de (werk)taal op je bestemming voldoende kent? Kies voor een keuzevak Engels, Frans, Spaans of Duits, dat in verschillende opleidingen van HOGENT wordt aangeboden. Lukt dat niet? Dan kan je nog altijd een talencursus volgen bij een centrum voor volwassenenonderwijs.

  Ga je op studie of stage binnen Europa, dan word je ook uitgenodigd om voor vertrek je taalniveau te bepalen via een taaltest. Is je niveau te laag, dan moet je een online taalcursus volgen. Bij terugkeer leg je de test opnieuw af. Zo kan je zelf zien in welke mate je niveau tijdens de internationale ervaring is verbeterd. Bovendien kan Europa zo de invloed van buitenlandse studie op talenkennis in kaart brengen voor alle Erasmusstudenten.

  Een Belgische identiteitskaart volstaat als reisdocument voor de landen van de Europese Unie en enkele van de buurlanden. Voor verdere bestemmingen heb je meestal een internationaal paspoort nodig. Dit kan je aanvragen bij de dienst bevolking van je gemeente. Wil je weten of je met je Belgische identiteitskaart naar je gekozen bestemming kan reizen? Kijk dit zeker na op de website van de FOD Buitenlandse Zaken en vraag je internationaal paspoort tijdig aan!

  Voor reisbestemmingen buiten de EU heb je soms een visum of een werkvergunning nodig om er te mogen studeren of stage te kunnen lopen. Op de website van FOD Buitenlandse Zaken kan je al de eerstelijnsinformatie opzoeken over het vereiste visum of de vereiste werkvergunning. Meer gedetailleerde informatie over enkele veelvoorkomende bestemmingen van onze studenten vind je op het leerplatform Chamilo.

  Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van het juiste visum.

  Voor veel, meestal tropische reisbestemmingen, moet je je laten inenten voor bepaalde ziektes. Ook kan een stagebedrijf soms vragen om je te laten inenten, afhankelijk van het soort werk dat je er zal verrichten. Welke inentingen nodig zijn voor jouw bestemming, kan je bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde, bij een ander erkend vaccinatiecentrum of bij je eigen huisarts nagaan. Start tijdig met de inentingen, sommige vaccinaties moeten herhaald worden.

  HOGENT heeft een globale reisbijstandsverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten voor studenten die naar het buitenland trekken in het kader van hun opleiding.

  Waar moet je wel zelf nog voor zorgen?

  • Ziekteverzekering: bij je mutualiteit vraag je het best een uitbreiding Europe Assistance / World Assistance van je ziekteverzekering. Voor bepaalde bestemmingen heb je nog andere documenten nodig. Dit kan je navragen bij je mutualiteit.
  • Annuleringsverzekering: de reisbijstandsverzekering van HOGENT komt niet tussen bij de annulering van je reis naar het buitenland en vergoedt dus geen kosten voor bijvoorbeeld een ticket. Hier sluit je dus het best een eigen verzekering voor af.
  • Wanneer je in het buitenland met de auto rijdt, moet je daar ook een aparte verzekering ‘bijstand van voertuigen’ voor afsluiten. Dit zit niet vervat in de reisbijstandsverzekering van HOGENT.
  • Bepaalde risicosporten zoals diepzeeduiken, snowboarden, … vallen buiten de reisbijstandspolis. Wil je zeker weten of een bepaalde activiteit gedekt is binnen de verzekeringen van HOGENT? Lees dan op het leerplatform Chamilo alle polisvoorwaarden of neem contact op met het International Office.
  • Lees op het leerplatform Chamilo alle polisvoorwaarden. Alle schadegevallen in het kader van deze reisbijstandsverzekering kunnen rechtstreeks aangegeven worden in de online aangiftetool . Er kan ook schadeaangifte gedaan worden per e-mail aan BeneluxClaims@chubb.com. Voor bijkomende vragen over een schadegeval kan je terecht op het telefoonnummer +32 2 516 97 83.

  Ben je een student met specifieke noden door een functiebeperking*? Dan hoeft dit je niet tegen te houden een buitenlandse ervaring op te doen!

  Om je buitenlandse studie of stage zo vlot als mogelijk te laten verlopen, wordt je de kans gegeven je bestemming op voorhand enkele dagen te verkennen tijdens een voorbereidend bezoek. Dit bezoek is enkel mogelijk als je je kandidaat gesteld hebt voor een Erasmusuitwisseling binnen Europa en als je een attest van een bevoegde instantie of arts van je functiebeperking* kunt voorleggen. Voor je voorbereidend bezoek kun je een forfaitaire financiële vergoeding aanvragen die afhankelijk is van je bestemming. Indien de reële kosten hoger zijn, krijg je dit ook financieel vergoed na voorlegging van bewijsstukken van de extra kosten.

  Stuur uiterlijk 4 weken voor de beoogde vertrekdatum dit ingevulde formulier samen met het attest* naar outgoing@hogent.be en info@epos-vlaanderen.be. Meer info vind je hier.

  Een Erasmusbeurs? Dan worden je kosten vergoed!

  Als je een Erasmusbeurs krijgt, worden bovendien alle extra kosten tijdens je effectieve mobiliteit die te wijten zijn aan je functiebeperking*, bovenop je Erasmusbeurs, vergoed. Informeer je goed op voorhand en contacteer outgoing@hogent.be.

  * Onder functiebeperking wordt het volgende verstaan: Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.

  Meer weten?

  Het Erasmus Student Network ging in 2013 van start met het project ‘MapAbility’. Op hun website vind je praktische informatie over de toegankelijkheid van hogeronderwijsinstellingen en hun dienstverlening. De focus ligt hierbij op de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen en de omgeving.

  Ook op de website van het Europese LINK-Netwerk vind je heel wat concrete informatie over internationale mobiliteit met een functiebeperking.