Facebook Pixel FAQ ergotherapie - Hogeschool Gent
Foto FAQ ergotherapie

Veelgestelde vragen over ergotherapie.

V

Veelgestelde vragen over ergotherapie.

Op deze pagina vind je enkele veelgestelde vragen over de bachelor ergotherapie. Heb je nog andere vragen? Neem contact op met de studietraject­begeleider van jouw opleiding.

De handelingsdomeinen zijn:

 • wonen - zelfzorg
 • leren - werken
 • spelen - vrije tijd

Enkele voorbeelden van betekenisvol handelen bij alle activiteiten van het dagelijks leven om tot participatie te komen:

 • Vrouw komt met een hersenbloeding binnen in het ziekenhuis en na revalidatie blijft de arm verlamd. Haar wens is om met één hand te leren koken, dus dit oefenen we samen in de therapie.
 • Man met verstandelijke beperking gaat begeleid wonen en wil pannenkoeken leren bakken. Ook kooktherapie maar met andere klemtonen.
 • Gaan we iedereen kooktherapie geven? Neen, alleen als de persoon aangeeft dat het voor hem of haar betekenisvol is.
 • Vaardigheidstraining: samen betekenisvol handelen uitproberen om te zien waar we kunnen bijsturen en waar we op oefenen.
 • Tijdens het oefenen kunnen we een extra expertise inbrengen, die alleen een ergotherapeut bezit, namelijk kennis over hulpmiddelen zoals loophulpmiddelen, kleine hulpmiddelen om bijvoorbeeld met één hand te leren koken.
 • Als de cliënt op ontslag mag, gaan we naast het oefenen in de revalidatiezaal ook thuis kijken voor kleine woonaanpassingen of advies geven aan een architect voor grotere aanpassingen. Dit wordt in de opleiding geoefend op een bestaand woonplan: hoe breed moeten de deuren bij een rolstoel, hoe groot moet de draaicirkel in toilet en badkamer zijn, ...

Moet je creatief zijn? Neen, eerder oplossingsgericht. Maar dit wordt stapsgewijs geoefend in de opleiding.

Onze hoofdvakken (fysieke revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, leerstoornissen en verstandelijke beperking) zijn duidelijk herkenbaar:

 • Acht studiepunten terwijl de gewone vakken starten aan drie studiepunten. Je krijgt dus voldoende theorie en praktijk, hoor- en werkcolleges om stil te staan wat een ergotherapeut doet in de meest voorkomende werkdomeinen
 • Per semester zie je één werkdomein.
 • Je krijgt uitleg over elk werkdomein, met een focus op ontwikkelingsstoornissen: vanaf de geboorte een beperking vaststellen, ruime doelgroep met zowel kinderen met leerstoornissen, ADHD, autisme als volwassenen met een verstandelijke beperking.

De bachelor ergotherapie bestaat uit 180 studiepunten, gespreid over drie jaar. Dus elk jaar zestig studiepunten en op één semester dertig studiepunten.

Je ziet beroepsgerichte basistechnieken als een praktijkvak met vier onderdelen in kleinere praktijkgroepen:

 • Loophulpmiddelen
 • Rolstoeltraining
 • Heffen en tillen
 • Eerste hulp bij ongevallen

Moet je dit op drie jaar doen? Neen, voor ons maakt het niet uit of je in een modeltraject van 3 jaar zit, of een ander tempo of spreiding kiest en dan in een geïndividualiseerd traject zit. Iets meer dan 57% doet het nog in 3 jaar, 28% doet er 3,5 of 4 jaar over, (8% doet er 5 jaar over en 6% doet er 2 jaar over in een verkort traject).

Naast de werkdomeinen als hoofdvak, hebben we de opleiding zo opgebouwd dat je verplicht ondergedompeld wordt in het werkveld de eerste twee jaar om in het derde jaar zelf keuzes te kunnen maken.

We zijn de enige opleiding ergotherapie die ook vroeg inzet op stage. Voor de kerstvakantie heb je al vier weken stage gelopen of atelierwerking onder werkplekleren gedaan, zodat je al bent ondergedompeld in het werkveld. Ook vinden we het belangrijk om de eerste twee jaar drie stage-ervaringen te geven bij telkens een andere doelgroep of in een ander werkdomein. Dit doen niet veel opleidingen omdat dit een moeilijke stagepuzzel is, maar het onderdompelen in een breed werkveld is een sterkte van HOGENT. Anders durf je niet te solliciteren bij een doelgroep en blijf je je onzeker voelen.

Na de eerste twee jaar ben je klaar om zelf te kiezen. Het laatste semester loop je volledig stage bij een stageplaats en doelgroep die je zelf kiest. Dat kan in binnen- of buitenland en je hebt keuze tussen Europese landen die sterk staan in ergotherapie zoals Scandinavische landen, of landen buiten Europa waar ergotherapie opgestart wordt. Zo hebben we een lesgever die de opleiding ergotherapie in Rwanda opricht. We zitten bijvoorbeeld in Vietnam, Rwanda, Oeganda, Australië, ...

Je kan niet alleen voor een stage naar het buitenland, je kan in het laatste jaar ook het eerste studiesemester bij de partnerschool in Amsterdam of Zweden volgen.

Fysieke revalidatie

 • Algemene en universitaire ZH
 • Revalidatiecentra
 • Thuiszorgwinkels
 • Mutualiteiten
 • WZC, dagverzorgingscentra
 • Zelfstandige ergotherapeuten

Geestelijke gezondheidszorg

 • Psychiatrische ziekenhuizen
 • Centra voor GGZ
 • Maatwerkbedrijven (beschutte / sociale werkplaatsen)
 • Forensische psychiatrie
 • Mobiele teams GGZ
 • ...

Leerstoornissen en verstandelijke beperkingen

 • (Buiten)gewoon & inclusief onderwijs, MFC's, vroegbegeleidingsdiensten
 • Begeleid wonen
 • Dag- en activiteitencentra, atelierwerking
 • Ambulante revalidatiecentra
 • Zelfstandige ergotherapeuten
Zowel residentieel als ambulant + nieuwe werkterreinen: arbeidstrajectbegeleiding VDAB/GTB, asielcentra, gevangenis, palliatieve diensten, ...
 • Na onze lesweken gaan we niet direct definitief evalueren, maar werken we met proefexamens voor de moeilijkste vakken (anatomie en beroepsontwikkeling). Zo krijg je eerst feedback en kunnen we nog doorsturen naar studiebegeleiding (in groep of individueel) als je studiemethode niet goed zit.
 • Door met semesters te werken en na elk semester een lange periode kunnen inbouwen om te kunnen blokken en examens af te leggen, voorzien we in een goede spreiding van examens.
 • Onze lesweken zijn ook niet veel langer omdat we op tijd stage inbouwen.

Na een diploma ergotherapie kan je bijvoorbeeld op deze onderwerpen voortdoen met een postgraduaat. Weet ook dat je met twee extra jaar erbij een master in ergotherapeutische wetenschappen kan behalen.

Welk verschil maakt dit eventueel in het werkveld? Je kan dan bijvoorbeeld makkelijker les gaan geven in het hoger onderwijs, de academische weg inslaan als onderzoeker, hoofdergotherapeut worden of in een beleidsfunctie stappen.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Chat
Chat Heb je een vraag over een opleiding, het studentenleven of studeren aan HOGENT? Chat hieronder met een van onze (oud-)studenten of …
Inschrijven
Heb je de knoop doorgehakt en weet je welke opleiding je wil gaan volgen? Dan is je inschrijving de volgende stap! Schrijf je online in via deze stappen.
Studiebegeleiding
Wil je een vlotte start in het hoger onderwijs? Wil je een goede studie­aanpak met grotere kans op slagen? Onze studie­begeleiders helpen je graag op weg. Je kan zowel in groep als …
Een vlotte start

Op deze pagina vind je alle info voor een vlotte start aan HOGENT. Je vindt hier linken naar digitale tools, documenten, de waaier aan IT-voorzieningen en mogelijkheden tot ondersteuning. Neem …