Facebook Pixel Diversiteit - Hogeschool Gent
Foto Diversiteit

Diversiteit.

D

Diversiteit.

Deze onderzoekslijn richt zich op diversiteit met specifieke aandacht voor machtsrelaties en de maatschappelijke waardering die aan sommige diversiteitskenmerken verbonden worden.  

De samenleving kenmerkt zich door een toenemende verscheidenheid op verschillende dimensies van het mens – zijn. Gender, religie, seksuele oriëntatie enz. worden steeds belangrijker. De combinatie van diversiteitsassen waarmee personen of groepen zich identificeren, of geïdentificeerd worden, beïnvloedt hun maatschappelijke positie (van gepriviligeerd tot gediscrimineerd). Naarmate men meer geïdentificeerd wordt met een gediscrimineerde positie, verhoogt de kans op sociale uitsluiting, onderdrukking, beperkte hulpbronnen enz.

De toenemende diversiteit vraagt een kritische analyse van hoe sociale uitsluiting in de context van diversiteit in werking treedt en welke generieke strategieën en innovatieve processen sociale cohesie en een gelijke en volwaardige participatie voor iedereen kunnen realiseren.

https://hogent.be/onderzoekscentra/equality-research-collective/diversiteit1/taal-en-diversiteit/

Afgelopen projecten en resultaten.

Cannabisness

Verhalen als katalysator voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs

In dit project hebben we via verhalen van studenten een impuls gegeven aan het diversiteitsbeleid van alliantiepartners HOGENT en Erasmus hogeschool Brussel.

Biodivers Zorggroen

Genderbeleving in transitie

In dit project werden de verhalen van nieuwkomers in Vlaanderen in beeld gebracht. 

Biodivers Zorggroen

Cultivating a community of practice

Een praktijkgemeenschap cultiveren om capaciteiten te versterken ter ondersteuning van de levenskwaliteit van jongeren met hiv/aids in Oeganda.

Cannabisness

Studentenwerkgroep Diversiteit

In dit project werd de ervaringskennis van studenten zichtbaar gemaakt met als doel handvaten aan te reiken om van HOGENT een meer inclusieve en veilige plek te maken.

Cannabisness

Taal en diversiteit

In dit project werd een visiedocument opgesteld om impactgedreven aan de slag te gaan met taal en diversiteit binnen en vanuit EQUALITY.