Facebook Pixel Taal en diversiteit - Hogeschool Gent
Foto Taal en diversiteit

Taal en diversiteit

T

Taal en diversiteit

Taal en diversiteit

EQUALITY ResearchCollective wil verbindend te werk gaan "tegen sociale uitsluiting en sociale ongelijkheid van mensen in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie".
Aandacht voor taal en diversiteit tijdens onderzoek of als (deel)onderwerp van onderzoek kan bijdragen aan deze missie. Vanuit welke visie kan dat één van de engagementen worden in dit onderzoekscentrum? En hoe kan dat geconcretiseerd worden?

 In dit project wordt een visiedocument opgesteld om een mogelijk antwoord te bieden op deze twee vragen.  Het visiedocument biedt een kader om impactgedreven aan de slag te gaan met taal en diversiteit binnen en vanuit EQUALITY. Het document fungeert ook als werkinstrument om in te spelen op vragen van stakeholders en om actuele (onderzoeks)noden zichtbaar te maken.

Taal en diversiteit is een onderzoeksproject van EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Jessica De Maeyer

Projectmedewerker

Lien Van Achter

Looptijd

01/02/2021 - 1/9/2022