Facebook Pixel Ombudspersoon: geschillenbemiddeling - Hogeschool Gent
Foto Ombudspersoon: geschillenbemiddeling

Ombudspersoon.

O

Ombudspersoon.

De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen studenten en personeel. De ombudspersoon is tot discretie verplicht. De geschillen houden verband met de toepassing van de onderwijs- en examenregeling en/of de rechtspositie van de student en met als onbillijk en onredelijk ervaren handelingen en beoordelingen. Een klacht moet een omschrijving bevatten van de feiten waartegen ze gericht is.

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt de klacht. 

  • Hij of zij tracht via bemiddeling een oplossing te vinden in het belang van alle partijen. Als deze bemiddeling geen voldoening schenkt, kan de student zich richten tot het departementshoofd.
  • Hij of zij licht de indiener van de klacht in over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Interne Beroepscommissie.

Studentenvertegenwoordigers met een mandaat kunnen zich richten tot de ombudspersoon of het departementshoofd wanneer hun rechten niet worden gerespecteerd.

biotechnologie patrick.remy@hogent.be
bouwkundig tekenen patrick.remy@hogent.be
elektromechanische systemen patrick.remy@hogent.be
juridisch-administratieve ondersteuning patrick.remy@hogent.be
marketing patrick.remy@hogent.be
werforganisatie patrick.remy@hogent.be
winkelmanagement patrick.remy@hogent.be
accounting administration steve.dusar@hogent.be
systeem- en netwerkbeheer steve.dusar@hogent.be
programmeren steve.dusar@hogent.be

 

Uitdovende trajecten

chemie, elektromechanica, elektronica, rechtspraktijk, meertalig secretariaat, bouw- en houtconstructie, topograaf patrick.remy@hogent.be
boekhouden, informatica steve.dusar@hogent.be
agro- en biotechnologie Geert Van Iseghem
bedrijfsmanagement Hilde De Poorter (Gent)
Martine Van Audenrode (Aalst)
biomedische laboratoriumtechnologie Christine Desmaele
chemie Daniel Holtappels
elektromechanica Daniel Holtappels
ergotherapie Christine Desmaele
houttechnologie Daniel Holtappels
kleuteronderwijs Ann De Brouwer
lager onderwijs Ann De Brouwer
logopedie en audiologie Christine Desmaele
modetechnologie Daniel Holtappels
office management Daniel Holtappels
orthopedagogie Ann De Brouwer
retailmanagement Hilde De Poorter
secundair onderwijs Ann De Brouwer
sociaal werk Ann De Brouwer
textieltechnologie Daniel Holtappels
toegepaste informatica Daniel Holtappels
toegepaste informatica Aalst Sarie Van der Elst
vastgoed Daniel Holtappels
verpleegkunde Christine Desmaele
voedings- en dieetkunde Christine Desmaele
banaba intensieve zorgen en spoedgevallenzorg   Christine Desmaele
banaba internationaal bedrijfsmanagement   Hilde De Poorter
banaba toegepaste fiscaliteit   Hilde De Poorter
banaba zorgmanagement   Christine Desmaele
coaching, supervisie en teambegeleiding Ann De Brouwer
diabeteseducator Christine Desmaele
digitale marketing Hilde De Poorter
endoscopieverpleegkundige Christine Desmaele
GEO-ICT Daniel Holtappels
HR voor kmo's Hilde De Poorter
Human Resources Management Ann De Brouwer
IT-management Daniel Holtappels
niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs Hilde Van Dooren
notarieel boekhouden Hilde De Poorter
omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek Ann De Brouwer
oncologische diëtetiek Christine Desmaele
trendanalyse en implementatie Daniel Holtappels
vastgoedbeheer Daniel Holtappels

Coronavirus update: aangepaste onderwijs en examenregeling.

Door de aangepaste werkwijze in het kader van de coronamaatregelen werd een aangepaste onderwijs- en examenregeling uitgewerkt.