Facebook Pixel Ombudspersoon: geschillenbemiddeling - Hogeschool Gent
Foto Ombudspersoon: geschillenbemiddeling

Ombudspersoon.

O

Ombudspersoon.

De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen studenten en personeel. De ombudspersoon is tot discretie verplicht. De geschillen houden verband met de toepassing van de onderwijs- en examenregeling en/of de rechtspositie van de student en met als onbillijk en onredelijk ervaren handelingen en beoordelingen. Een klacht moet een omschrijving bevatten van de feiten waartegen ze gericht is.

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt de klacht.

  • Hij of zij tracht via bemiddeling een oplossing te vinden in het belang van alle partijen. Als deze bemiddeling geen voldoening schenkt, kan de student zich richten tot het departementshoofd.
  • Hij of zij licht de indiener van de klacht in over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Interne Beroepscommissie.

Studentenvertegenwoordigers met een mandaat kunnen zich richten tot de ombudspersoon of het departementshoofd wanneer hun rechten niet worden gerespecteerd.

Overzicht van de ombudspersonen per opleiding.
opleiding ombudspersoon
biotechnologie patrick.remy@hogent.be
bouwkundig tekenen patrick.remy@hogent.be
educatief graduaat jan.vuye@hogent.be
Is de ombudspersoon zelf als lector of examinator betrokken bij jouw probleem? Vraag dan naar een plaatsvervanger via lincy.vantwembeke@hogent.be
elektromechanische systemen patrick.remy@hogent.be
HVAC-systemen patrick.remy@hogent.be
juridisch-administratieve ondersteuning patrick.remy@hogent.be
marketing- en communicatiesupport patrick.remy@hogent.be
productiebeheer patrick.remy@hogent.be
werforganisatie patrick.remy@hogent.be
winkelmanagement patrick.remy@hogent.be
accounting administration joke.benoit@hogent.be
systeem- en netwerkbeheer joke.benoit@hogent.be
programmeren joke.benoit@hogent.be

Uitdovende trajecten

Overzicht van de ombudspersonen per opleiding.
opleiding ombudspersoon
chemie, elektromechanica, elektronica, rechtspraktijk, meertalig secretariaat, bouw- en houtconstructie, topograaf patrick.remy@hogent.be
boekhouden, informatica steve.dusar@hogent.be
Overzicht van de ombudspersonen per opleiding.
opleiding ombudspersoon
agro- en biotechnologie Ann Messens
bedrijfsmanagement Myriam Desterbeck
Isabelle Dierickx
biomedische laboratoriumtechnologie Christine Desmaele
chemie Hilde Willems
elektromechanica Ann Messens
ergotherapie Christine Desmaele
houttechnologie Diederik Deloof
kleuteronderwijs Jan Vuye
Is de ombudspersoon zelf als lector of examinator betrokken bij jouw probleem? Vraag dan naar een plaatsvervanger via lincy.vantwembeke@hogent.be
lager onderwijs Jan Vuye
Is de ombudspersoon zelf als lector of examinator betrokken bij jouw probleem? Vraag dan naar een plaatsvervanger via lincy.vantwembeke@hogent.be
logopedie en audiologie Christine Desmaele
modetechnologie Ann Messens
organisatie en management Myriam Desterbeck
Isabelle Dierickx
orthopedagogie Ann De Brouwer
retailmanagement Myriam Desterbeck
Isabelle Dierickx
secundair onderwijs Jan Vuye
Is de ombudspersoon zelf als lector of examinator betrokken bij jouw probleem? Vraag dan naar een plaatsvervanger via lincy.vantwembeke@hogent.be
sociaal werk Ann De Brouwer
textieltechnologie Ann Messens
toegepaste informatica Martine Van Audenrode
vastgoed Diederik Deloof
verpleegkunde Christine Desmaele
voedings- en dieetkunde Christine Desmaele
Overzicht van de ombudspersonen per opleiding.  
opleiding ombudspersoon
banaba intensieve zorgen en spoedgevallenzorg Christine Desmaele
banaba internationaal bedrijfsmanagement Myriam Desterbeck
Isabelle Dierickx
banaba toegepaste fiscaliteit Myriam Desterbeck
Isabelle Dierickx
banaba zorgmanagement Christine Desmaele
Overzicht van de ombudspersonen per opleiding.
opleiding ombudspersoon
advanced personal trainer Jan Vuye
coaching, intervisie en teambegeleiding Ann De Brouwer
diabeteseducator Christine Desmaele
digitale marketing Myriam Desterbeck
Isabelle Dierickx
endoscopieverpleegkundige Christine Desmaele
GEO-ICT Diederik Deloof
Human Resources Management Ann De Brouwer
IT-management Martine Van Audenrode
leerstoornissen Christine Desmaele
nefrologische diëtetiek Christine Desmaele
niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs Jan Vuye
Is de ombudspersoon zelf als lector of examinator betrokken bij jouw probleem? Vraag dan naar een plaatsvervanger via lincy.vantwembeke@hogent.be
oncologische diëtetiek Christine Desmaele
ondernemen Myriam Desterbeck
Isabelle Dierickx
pediatrie en neonatologie Christine Desmaele
stomatherapie en wondzorg Christine Desmaele
vastgoedbeheer Diederik Deloof
verzekeringen: risk & claims management Myriam Desterbeck
Isabelle Dierickx

Word je binnen de context van HOGENT geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag? Dan roepen we op om altijd een melding te doen bij een vertrouwens­persoon. Zij behandelen iedere melding in vertrouwen en zijn strikt gebonden aan het beroeps­geheim.

Meer info