Facebook Pixel Ombudspersoon: geschillenbemiddeling - Hogeschool Gent
Foto Ombudspersoon: geschillenbemiddeling

Ombudspersoon.

O

Ombudspersoon.

De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen studenten en personeel. De ombudspersoon is tot discretie verplicht. De geschillen houden verband met de toepassing van de onderwijs- en examenregeling en/of de rechtspositie van de student en met als onbillijk en onredelijk ervaren handelingen en beoordelingen. Een klacht moet een omschrijving bevatten van de feiten waartegen ze gericht is.

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt de klacht.

  • Hij of zij tracht via bemiddeling een oplossing te vinden in het belang van alle partijen. Als deze bemiddeling geen voldoening schenkt, kan de student zich richten tot het departementshoofd.
  • Hij of zij licht de indiener van de klacht in over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Interne Beroepscommissie.

Studentenvertegenwoordigers met een mandaat kunnen zich richten tot de ombudspersoon of het departementshoofd wanneer hun rechten niet worden gerespecteerd.

biotechnologie patrick.remy@hogent.be
bouwkundig tekenen patrick.remy@hogent.be
educatief graduaat jan.vuye@hogent.be
elektromechanische systemen patrick.remy@hogent.be
HVAC-systemen patrick.remy@hogent.be
juridisch-administratieve ondersteuning patrick.remy@hogent.be
marketing- en communicatiesupport patrick.remy@hogent.be
productiebeheer patrick.remy@hogent.be
werforganisatie patrick.remy@hogent.be
winkelmanagement patrick.remy@hogent.be
accounting administration joke.benoit@hogent.be
systeem- en netwerkbeheer joke.benoit@hogent.be
programmeren joke.benoit@hogent.be

 

Uitdovende trajecten

chemie, elektromechanica, elektronica, rechtspraktijk, meertalig secretariaat, bouw- en houtconstructie, topograaf patrick.remy@hogent.be
boekhouden, informatica steve.dusar@hogent.be
agro- en biotechnologie Daniel Holtappels
bedrijfsmanagement Hilde De Poorter (Gent)
Martine Van Audenrode (Aalst)
biomedische laboratoriumtechnologie Christine Desmaele
chemie Daniel Holtappels
elektromechanica Daniel Holtappels
ergotherapie Christine Desmaele
houttechnologie Geert Van Iseghem
kleuteronderwijs Jan Vuye
lager onderwijs Jan Vuye
logopedie en audiologie Christine Desmaele
modetechnologie Daniel Holtappels
organisatie en management Daniel Holtappels
orthopedagogie Ann De Brouwer
retailmanagement Hilde De Poorter
secundair onderwijs Jan Vuye
sociaal werk Ann De Brouwer
textieltechnologie Daniel Holtappels
toegepaste informatica Daniel Holtappels (Gent)
Sarie Van der Elst (Aalst)
vastgoed Geert Van Iseghem
verpleegkunde Christine Desmaele
voedings- en dieetkunde Christine Desmaele
banaba intensieve zorgen en spoedgevallenzorg   Christine Desmaele
banaba internationaal bedrijfsmanagement   Hilde De Poorter
banaba toegepaste fiscaliteit   Hilde De Poorter
banaba zorgmanagement   Christine Desmaele
coaching, supervisie en teambegeleiding Ann De Brouwer
diabeteseducator Christine Desmaele
digitale marketing Hilde De Poorter
endoscopieverpleegkundige Christine Desmaele
GEO-ICT Daniel Holtappels
HR voor kmo's Hilde De Poorter
Human Resources Management Ann De Brouwer
IT-management Daniel Holtappels
leerstoornissen Christine Desmaele
nefrologische diëtetiek Christine Desmaele
niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs Jan Vuye
oncologische diëtetiek Christine Desmaele
ondernemen Martine Van Audenrode
pediatrie en neonatologie Christine Desmaele
stomatherapie en wondzorg Christine Desmaele
trendanalyse en implementatie Daniel Holtappels
vastgoedbeheer Daniel Holtappels
verzekeringen: risk & claims management Hilde De Poorter

Onderwijs- en examenreglement

Aanvullingen faculteiten/departementen/GO5