Facebook Pixel Onderwijs en welzijn - Hogeschool Gent
Foto Onderwijs en welzijn

Onderwijs en welzijn.

O

Onderwijs en welzijn.

Kinderarmoede en sociale ongelijkheid stoppen niet aan de schoolpoort. Onbetaalde schoolfacturen, lege brooddozen, slechte huisvesting, administratieve problemen, complexe gezinssituaties, beperkte toegang tot ondersteuning bij leer- en zorgproblemen, … Het is maar een greep uit de problematieken waarmee scholen in aanraking komen.

Doorgaans zijn het de meest kwetsbare ouders die met deze problemen geconfronteerd worden. De basisschool merkt vaak als eerste deze problematieken op en regelmatig doen de ouders voor deze welzijnsvragen een beroep op iemand van de school die ze vertrouwen. De school kan deze vragen echter niet alleen aanpakken. Daarom is een betere aansluiting tussen scholen en het brede welzijnsveld aangewezen.

Via onderzoek volgt HOGENT alle bewegingen op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn. De onderzoekslijn Onderwijs en Welzijn binnen het EQUALITY ResearchCollective richt zich op het interprofessioneel werken over beleidsdomeinen en sectoren heen met als doel de (onderwijs)kansen van kinderen en jongeren in kwetsbare leefsituaties te bevorderen.

Onze projecten.

In de kijker: resultaten van het project 'Lekkers op school'

Twee schooljaren lang experimenteerden we op acht Gentse scholen met betaalbare, gezonde en duurzame maaltijden. 

Ontdek hier de resultaten.

Resultaten en materiaal.

 

Cannabisness

Lekker(s) op school

Twee jaar lang experimenteerden we op 8 Gentse scholen met betaalbare gezonde en duurzame maaltijden. We onderzochten de effecten van betaalbare en gezonde voeding op school op het welbevinden en de ontwikkelingskansen van kleuters.

 

Cannabisness

Inspiratiegids 'Kan onderwijs zonder welzijn? En vice versa?'

In deze inspiratiegids vinden basisscholen en welzijnspraktijken  inspiratie voor een goede samenwerking. De gids schetst een beeld van het hoe en waarom van samenwerkingen tussen onderwijs en welzijn en daagt de professionals uit om over de domeinen heen te werken vanuit een brugreflex. 

Cannabisness

Zes bouwstenen voor samenwerking

De zes bouwstenen op deze poster ondersteunen de samenwerking tussen schoolteams en welzijnsprofessionals. Ze helpen om eerste stappen te zetten of bestaande samenwerkingen onder de loep te nemen. Wil je je samenwerking laten floreren? Download de poster en ga met je team aan de slag met de tips.

Cannabisness

Podcast

In podcast reflecteren we over de school als ontmoetingsplek en hoe leerkansen van kinderen ten volle gestimuleerd kunnen worden. We leggen beelden, uitspraken en quotes van ouders voor aan Carine (moeder van 5), Dries (leerkracht 4e, 5e en 6e leerjaar), Klaar (zorgcoördinator in een basisschool) en Nicole, beleidsmedewerker bij SAAMO. 

 

 

Vormingsaanbod

We bieden verschillende vormingen aan voor onderwijs- of welzijnsteams, lokale besturen die een brugfigurenwerking willen opstarten of hun bestaande werking willen evalueren. 

 

In gesprek met experten.

Kennisclip: Hoe kan beleid meer inzetten op gelijke onderwijskansen?

In een  interview met Goedroen Juchtmans, senior onderzoeker bij het HIVA en experte gelijke onderwijskansen, zoomen we o.a. in op brugfigureninitiatieven.

> Wil je na de kennisclip nog meer weten? Bekijk hier het volledige interview.

Kennisclip: Wat is de kerntaak van onderwijs?

Het interview met Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren, zoomt in op de mogelijke rol(len) van onderwijs. 

> Wil je na de kennisclip nog meer weten? Bekijk hier het volledige interview.

Kennisclip: Welke gemeenschappelijke vraag kunnen onderwijs en welzijn stellen? 

Het interview met Bruno Vanobbergen, algemeen directeur OPgroeien, zoomt in op de mogelijke rol(len) van welzijn. 

> Wil je na de kennisclip nog meer weten? Bekijk hier het volledige interview.

Praktijkverhalen.

De Kast Heverlee

Een school uit Heverlee onderneemt acties om kinderen en gezinnen uit kwetsbare leefmilieus te ondersteunen. 

Campagnebeeld Radio Expoo: hier hangt kennis maken in de lucht

Podcast over Bruggen onderwijs en welzijn.

Een gesprek met de promotor in dialoog met praktijkvoorbeelden

meer info

Brugfiguur Rukhsana

Brugfiguur Rukhsana.

Brugfiguur Rukhsana is aan het woord over de verbinding tussen ouders, de school en de buurt. In haar getuigenis op sociaal.net zoomt ze in op de verbinding met ouders met een migratieachtergrond. (foto: Sociaal.Net / Lisa Delvetere)

meer info

Het team.

Celine Mertens

Celine Mertens is onderzoeker bij het onderzoekscentrum EQUALITY en is verbonden aan het Departement Lerarenopleiding – opleiding lager onderwijs van HOGENT. Ze is onderwijspedagoog en volgde ook de specifieke lerarenopleiding. Ze werkt voornamelijk rond de thema’s gelijke (onderwijs)kansen, armoedebestrijding, samenwerking onderwijs-welzijn, transities en partnerschap tussen ouders en school. 

> Contacteer Celine

Katrien De Maegd

Katrien De Maegd is promotor van het praktijkgericht onderzoek binnen de onderzoekslijn Onderwijs & Welzijn. Ze was jaren opleidingsvoorzitter van de educatieve opleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs. Als pedagoge geeft ze in de lerarenopleiding verschillende opleidingsonderdelen over actuele onderwijstendensen en -thema’s.

> Contacteer Katrien

 

Eva Vens

Eva Vens is sociaal werkster en vergelijkend cultuur-wetenschapper. Ze is copromotor van de projecten binnen de onderzoekslijn Onderwijs & Welzijn en is verbonden aan de opleiding sociaal werk. Ze geeft les aan deze opleiding en is betrokken bij diverse praktijkgerichte onderzoeken in het domein van sociaal werk, diversiteit en cultuur en rituelen.  

> Contacteer Eva

 

Daarnaast werkten ook Marie Seghers, Christian Van Kerckhove, Jan De Mets en Marianne Schapmans mee aan het onderzoek en de onderzoeksoutput.