Facebook Pixel Bouwen aan welzijn in de school - Hogeschool Gent
Foto Bouwen aan welzijn in de school

Bouwen aan welzijn in de school

B

Bouwen aan welzijn in de school

Sociale ongelijkheid, armoede, stopt niet aan de schoolpoort. Scholen merken als eerste de lege brooddozen en de complexe uitdagingen waarvoor gezinnen kunnen staan. Geen enkele school kan alleen tegemoet komen aan deze ondersteuningsnoden. Daarom is een optimale samenwerking tussen welzijnswerk en onderwijs cruciaal in de ondersteuning van gezinnen in een kwetsbare situatie.

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de welzijnsvragen complexe vragen zijn die een samenwerking tussen diverse actoren vereisen om de leerkansen van kinderen en jongeren te optimaliseren. Dat dit geen makkelijke opdracht is voor de school spreekt voor zich!

Het welzijnswerk heeft een divers aanbod voor scholen en schoolgemeenschappen uitgewerkt maar ook voor die sector is de kwetsbaarheid van kinderen en gezinnen een blijvende zoektocht naar aansluiting en samenwerking.

Om met deze uitdagingen aan de slag te gaan en de krachten tussen onderwijs en welzijn te bundelen, werden een aantal workshops ontwikkeld.

> Interactieve workshop voor scholen

In deze workshop krijgen de deelnemers inzicht in de verschillende clusters van welzijnsnoden en brengen ze de netwerken rond de school in kaart. Vervolgens krijgen de deelnemers handvaten aangereikt om bruggen te bouwen en interventies op te zetten vanuit een interprofessioneel kader.

Na afloop hebben de deelnemers voldoende inzicht en instrumenten om het breed zorgbeleid van de school, de scholengroep, de schoolgemeenschap, … verder uit te tekenen. 

Doelgroep: alle schoolpersoneel (leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, directie,  leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers…) en eventueel hun bestaande contacten uit het welzijnswerk.

Opmerking: De workshop speelt in op verschillende kwaliteitsverwachtingen uit het referentieader Onderwijskwaliteit:  

  • De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die het leren en onderwijzen ten goede komen.
  • De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam en naar tevredenheid bij ouders en bij andere relevante partners.
  • Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren als preventieve gezondheidszorg

> Interactieve workshop voor welzijnsactoren

In deze workshop krijgen de deelnemers inzicht in de verschillende clusters van welzijnsnoden waarmee scholen geconfronteerd worden. In een netwerkkaart wordt de samenwerking school-lokale partners gevisualiseerd. Vervolgens krijgen de deelnemers handvaten aangereikt om bruggen te bouwen en interventies op te zetten vanuit een interprofessioneel kader.

Na afloop hebben de deelnemers voldoende inzicht en instrumenten om het breed zorgbeleid van de school, de scholengroep, de schoolgemeenschap, … verder uit te tekenen. 

Doelgroep: alle welzijnswerkers op het snijvlak tussen Onderwijs en Welzijn, alle geïnteresseerden in samenwerking met onderwijs en eventueel hun bestaande contacten uit het onderwijs.

> Interactieve workshop voor lokale besturen

Bij het faciliteren van samenwerking tussen onderwijs en welzijn i.k.v. armoedebestrijding speelt het lokaal bestuur een belangrijke rol. Voor beleidsmakers is een interactieve workshop mogelijk op vraag. Gelieve daarvoor contact op te nemen met katrien.demaegd@hogent.be.

Lesvorm

Workshop van ongeveer 2,5 uur. 

Kostprijs

Begeleiding  van workshop + boek + vormingsbox (prijzen excl. BTW en vervoersonkosten)

  • 20 deelnemers: 400 euro
  • Tussen 25 en 45 deelnemers: 650 euro (extra begeleider & extra vormingsbox)

Locatie

Naar keuze

Contact

katrien.demaegd@hogent.be