Facebook Pixel Lancering app LifeCity - Hogeschool Gent
Foto Lancering app LifeCity

Lancering app LifeCity.

L

Lancering app LifeCity.

Donderdag 16 september 2021 was het eindelijk zo ver en werd de app LifeCity officieel gelanceerd in de Zebrastraat in Gent. Er was veel belangstelling: de meeste inschrijvingen kwamen uit jeugdhulp, maar er waren ook begeleiders, coördinatoren uit onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, ambulante hulpverlening, pleegzorg en collega’s uit hogescholen. Ook de stuurgroep, werkveldpartners en opleidingaanbieders waren aanwezig.

De studiedag werd ingeleid door Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke. Joke De Wilde, projectcoördinator FAITH, sloot de studiedag af met een korte slotbeschouwing.

Bruno Vanobbergen, directeur van het agentschap Opgroeien, vertelde over de plannen met Opgroeien en hun project Bandbreedte. Zij willen binnen jeugdhulp verder inzetten op blended care.

Erik De Belie, lector aan HOGENT, psychotherapeut en auteur van het boek ‘Emotionele ontwikkeling in verbinding’, sprak over het belang van emotionele verbondenheid en het regisseren van je verhaal. Met beklijvende muziek bracht hij het verhaal van Jana. We delen graag .

  • De Belie, E. (2017). Mentaliseren: basis voor emotionele en relationele verbinding. In: Morisse, F., De Belie, E. (e.a.). Emotionele ontwikkeling in verbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.
  • De Belie, E. & Vliegen, N. (2019). Gedesorganiseerde gehechtheid bewerken: individuele kindertherapie verankerd binnen een dragend netwerk. T.O.K.K., 44, 3-4, p. 171 – 180.
  • De Belie, E. & Verhasselt, J. (In press). Emotionele ontwikkeling in verbinding. Mentaliserend coachen van begeleiders van kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen.
  • Hutsebaut, J. Nijssens, L. & M. Van Vessem (2021). De kracht van mentaliseren. Amsterdam: Boom.
  • Perry, B. & Winfrey, O. (2021). is je overkomen? Gesprekken over trauma, veerkracht en herstel. Amsterdam Spectrum.
  • Vliegen, N., Tang, E. & Meurs, P. (2017) Van kwetsuur naar litteken. Hulpverlening aan kinderen met complex trauma. Pelckmans Pro. 

Net voor de pauze kwamen nog enkele ervarings­deskundigen aan het woord over hun beleving van individuele begeleidingsgesprekken. Het was muisstil in de zaal als gevolg van de pakkende getuigenissen die verteld werden. 

Na de pauze werd de app LifeCity ingeleid en kwamen hulpverleners en studenten, die het afgelopen jaar met de app aan de slag zijn gegaan, hun ervaringen delen. 

Filmpje van studenten over het gebruik van de app in onderwijs en de ontwikkeling van een app voor jongeren 12+

De studiedag eindigde met een gezamenlijke lunch waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek konden treden en een lekker hapje konden eten. Hierbij werden veel ideeën gedeeld over hoe de app in verschillende werkgebieden toegepast zou kunnen worden. 

De combinatie van de lancering van de app en de getuigenissen maakte de noodzaak en de meerwaarde van de app LifeCity duidelijk. Er was een mooi evenwicht tussen de praktische zaken, ervaringsdeskundigen en getuigenissen van mensen en hulpverleners. Er kwam heel veel positieve feedback op de lancering: onderzoek met impact, gevoelige snaren geraakt, mooi voorbeeld van nexus onderzoek-onderwijs, mooi opgebouwd programma, … 

Versneld door de coronacrisis is de weg naar online hulpverlening definitief ingezet. Stilletjes aan geraken we ervan overtuigd dat blended care een oplossing kan bieden voor heel wat problemen waar de hulpverlening al enkele jaren mee kampt. De app LifeCity komt tegemoet aan een aantal tendensen waar men de volgende jaren verder wil op inzetten: voldoende nabije hulp, hulp op maat, kinderen, hun gezinnen en hulpverleners versterken in hun competenties, regie bij de betrokkenen, alle info digitaal bijhouden zodat geen zinvolle informatie verloren gaat en er vertraging wordt opgelopen in het hulpverleningsaanbod.

Registreer je nu om met de app aan de slag te gaan

Het FAITH-team kijkt ernaar uit om de ingeslagen weg verder uit te bouwen!

Publicatiedatum: 14/10/2021