Facebook Pixel Projecten - Hogeschool Gent
Foto Projecten

Projecten.

P

Projecten.

HOGENT stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat en bijscholingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie. Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden.

HOGENT is een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.

Naar een innovatieve, pragmatische en science-based selectiemethodiek voor KMO's
Steeds meer organisaties beseffen dat hun menselijk kapitaal hun voornaamste competitief voordeel vormt. De selectie van nieuwe personeelsleden vormt dus een belangrijke sleutel tot succes. Zowel …
Onderwijs en welzijn
Direct naar informatie over het inspiratieboek → Heeft onderwijs welzijn nodig? En vice versa?   Video   Video Kinderarmoede en sociale ongelijkheid stoppen niet aan de …
Onderzoeksproject e-working
Door de COVID 19-pandemie kwam het gebruik van e‑worken in een stroom­versnelling terecht. Het Research Centre for Sustainable Organizations onderzocht welke wetenschappelijke inzichten er al …
Ruminaai
Schapen en geiten zijn zeer populair op zorg- en kinder­boerderijen en worden vaak ingezet in therapie, onderwijs en ontspanning. Er wordt echter te weinig stilgestaan bij de mogelijke …
SIMILAR
SIMILAR: taal- en cul­tuur­beleid als sleutel tot het internationaal concur­rentie­vermogen van kmo's. Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat taal- en …
Verstedelijking en gemeenschapsvorming
Het team Verstedelijking en Gemeenschapsvorming bestudeert vraagstukken rond verstedelijking vanuit de samenhang tussen de perspectieven van bewoners en gebruikers, praktijken uit sociaal werk en …
VLIR-projecten in Ecuador
Het mee vormen van professionals en specialisten in Ecuador en zo het duurzaam gebruik van de Ecuadoriaanse biodiversiteit en waterbronnen ondersteunen, dat is de doelstelling van dit …
WiSH
Met het onderzoeks­project WiSH wordt de kwaliteit van woning- en woon­omgeving in Vlaamse sociale huis­vestings­wijken onder de loep genomen. Op een participatieve manier en …
Zorglab
Welkom in het 360° Zorglab van het traject interprofessioneel onderwijs (TIPO), een fysieke en hoog­techno­logische plaats met drie multi-inzetbare ruimtes of ‘Labs’. Deze Labs staan ten dienste …