Facebook Pixel Projecten - Hogeschool Gent
Foto Projecten

Projecten.

P

Projecten.

HOGENT stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat en bijscholingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie. Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden.

HOGENT is een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.

HorseBack
Ben je een paardenfanaat, ruiter, trainer, staleigenaar, producent van materiaal of lid van een paardensportfederatie? En vind je het belangrijk dat prestatie, veiligheid en welzijn in de …
INVRIVI
INVRIVI is een burger­weten­schaps­project waarin kinderen en jongeren kennismaken met de wondere insectenwereld. Met behulp van het educatief materiaal gaan ze aan de slag en worden …
Jongeren met HIV
De afgelopen decennia werd sterke vooruitgang geboekt op vlak van preventie en medische behandeling van HIV en AIDS, maar aanzienlijk minder aandacht ging naar de ondersteuningsnoden en …
lcc-ecotoop
Bij het beheer van gebouwen wordt dikwijls ad hoc gewerkt. Er wordt rekening gehouden met dringende herstellingen, dwingende eisen en occasioneel wordt  een afweging van de energiekosten …
Liv€ Your Lif€: educatief financieel spel

Liv€ Your Lif€ is een levensecht, uniek en educatief financieel spel voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs. Tijdens het spel nemen de jongeren tal van financiële en economische beslissingen en ondervinden ze de budgettaire gevolgen ervan doorheen verschillende levensfases. Hun financiële kennis, vaardigheden en attitudes worden in klassikale context op scherp gezet!

Lokaal brood

Dit project inventariseert succesfactoren voor het tot stand komen van een duurzame korte keten voor brood(producten) met speciale aandacht voor oude bakgranen.

Naar een innovatieve, pragmatische en science-based selectiemethodiek voor KMO's
Steeds meer organisaties beseffen dat hun menselijk kapitaal hun voornaamste competitief voordeel vormt. De selectie van nieuwe personeelsleden vormt dus een belangrijke sleutel tot succes. Zowel …
Onderwijs en welzijn
Kinderarmoede en sociale ongelijkheid stoppen niet aan de schoolpoort. Onbetaalde schoolfacturen, lege brooddozen, slechte huisvesting, administratieve problemen, complexe gezinssituaties, …
Onderzoeksproject e-working
Door de COVID 19-pandemie kwam het gebruik van e‑worken in een stroom­versnelling terecht. Het Research Centre for Sustainable Organizations onderzocht welke wetenschappelijke inzichten er al …
PRS20
  The PRS20 project increases the knowledge about (mental) health subjects among persons in detention to create an effective and efficient drug-related prison policy. The …