Facebook Pixel Projectstage marketing met desk en field research support - Hogeschool Gent
Foto Projectstage marketing met desk en field research support

Projectstage marketing.

P

Projectstage marketing.

Tijdens een projectstage van april tot juni voert een team van twee marketingstudenten een marktonderzoek uit aan de hand van een door jou geformuleerde concrete probleemstelling en onderzoeksvraag. Na een grondige desk en field research worden alle resultaten verwerkt en geanalyseerd. De studenten formuleren aan de hand van de getrokken conclusies aanbevelingen voor uw organisatie.

Het gehele onderzoek wordt vastgelegd in een onderzoeksrapport. Midden juni lichten de studenten in een presentatie de conclusies en aanbevelingen toe aan u en de lectoren. De verzamelde gegevens worden als uiterst vertrouwelijk beschouwd en de eindresultaten kunnen bijgevolg op geen enkele manier door derden worden ingekeken.

De studenten worden begeleid door een deskundig team van marketinglectoren van HOGENT, alsook door een stagementor binnen uw bedrijf.

Tal van onderzoeksobjecten kunnen door de studenten uitgewerkt worden: marktanalyse, concurrentieanalyse, behoefteonderzoek, positioneringsonderzoek, imago- en perceptieonderzoek, naam- en merkbekendheidsonderzoek, tevredenheidsonderzoek, communicatieresearch, sales audit, store check, …

Referenties

Aluvan, AVS, Bekaert, BKCH, Boss Paints, Campus Media, Coca Cola Company, De Lijn, Deloitte, DSM Bakery, Ecostream, Haribo, HDP Arista, Nashuatec, Remarkable, Spector, Tasibel, VDAB, Versele-Laga, VOKA, Yapado, ….

Timing

Projectstages voor het komende academiejaar moeten tegen eind juni worden aangevraagd. De stage loopt van eind maart tot begin juni. Studenten werken elf weken aan hun projectstage. In februari/maart werken studenten al één dag aan het exploratief onderzoek van het project.

Prijs

1250 euro (excl. BTW)

Doelgroep

Alle bedrijven die met een marketingvraagstuk worstelen.

Contact

Alexandra Coppens