Facebook Pixel Marketingaudit marketingplan - Hogeschool Gent
Foto Marketingaudit marketingplan

Marketingaudit - marketingplan.

M

Marketingaudit - marketingplan.

Studententeams van het derde jaar marketing schrijven, onder begeleiding van vaklectoren, een strategisch marketingplan voor een bestaande organisatie. Al naargelang van hun gekozen studiepakket, stellen deze teams daarbij aansluitend een communicatieplan of een verkoopplan op.

Om dit doel te bereiken, verzamelen de studenten informatie over de interne en externe omgeving en voeren ze een SWOT-analyse uit. Zo kunnen er mogelijke probleemgebieden op strategisch vlak gedefinieerd worden. Vervolgens formuleren ze concrete voorstellen voor de strategiekeuze en de marketingaanpak voor het bedrijf met uiteraard de nodige aandacht voor middelen en budgettaire implicaties.

Een vijftal teams werken als concurrenten van elkaar. Deze manier van werken garandeert een brede kijk op de marketing van de organisatie.

Timing

De verschillende teams dienen hun rapport in eind maart en zij verdedigen hun project in april of mei voor een jury, samengesteld uit de verantwoordelijken van het bedrijf en de betrokken lectoren. Projecten rond marketingaudit en marketingplan voor het komende academiejaar moeten tegen eind juni worden aangevraagd.

Referenties

Rhodius, Sanké, Panama, Universal Communication, Freetime, Blue Talk, Meetjesland, Inius, De IJsster, Chinoh, …

Doelgroep

Alle bedrijven die met een marketingvraagstuk worstelen.

Prijs

600 euro (excl. BTW)

Contact

Veerle Vandervelde