Facebook Pixel Overzicht van onze studentenverenigingen - Hogeschool Gent
Foto Overzicht van onze studentenverenigingen

Studentenverenigingen.

S

Studentenverenigingen.

Erkennings- en
subsidiëringsreglement

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor een studenten­vereniging, moet de studenten­vereniging erkend worden door HOGENT. Die erkenning verkrijg je door te voldoen aan de voor­waarden zoals omschreven in het reglement van de studenten­verenigingen en het doop­decreet van Stad Gent strikt na te leven.

Doopdecreet → 
Reglement →

Erkenning
aanvragen

De erkennings­procedure voor studenten­verenigingen kan enkel opgestart worden door de voor­zitter van de vereniging. De voorzitter moet daarom beschikken over de inloggegevens van HOGENT. Nadat de procedure correct is ingevuld, krijgt de voor­zitter een e-mail met de goed­keuring of afwijzing van de erkenning.

Erkenning aanvragen →

Subsidies
aanvragen

Elke erkende studentenvereniging heeft recht op een terugbetaling van € 1.500 van de geprefinan­cierde kosten. De voor­waarden en de procedure vind je terug in het reglement van de studenten­verenigingen onder artikel 5 en artikel 6. De formulieren “Aanvraag terug­betaling van geprefinan­cierde kosten” en "Verklaring op eer" kan je hier­onder downloaden.

Aanvraag terugbetaling →
Verklaring op eer →

Extra voordelen voor erkende studentenverenigingen

  • Gratis gebruik van lokalen en ruimtes van HOGENT via de cel Events (  ).
  • Gratis EHBO-workshop voor 1 bestuurslid (begin oktober).
  • Gratis gebruik van de uitleendiensten van Stad Gent
  • Korting bij de huur van een zaal bij Stad Gent
  • Kunnen bij IVAGO terecht voor het ontlenen van wisselbekers en veegmateriaal.

Contact

Directie
Studentenvoorzieningen - STUVO
Overwale 42
9000 Gent
09 243 35 98
studentenwerking@
hogent.be

Onze studentenverenigingen.

In Gent zijn meer dan honderd studentenverenigingen actief. Sommige zijn een ware verademing – zeker voor de nieuwkomers – want zij zorgen voor begeleiding, advies, een cursusdienst, een ontmoetingsplaats, … Andere trekken de kaart van de traditie en houden vast aan bijvoorbeeld cantussen als essentieel element van het studentenleven.

Onze studentenverenigingen.

In Gent zijn meer dan honderd studentenverenigingen actief. Sommige zijn een ware verademing – zeker voor de nieuwkomers – want zij zorgen voor begeleiding, advies, een cursusdienst, een ontmoetingsplaats, … Andere trekken de kaart van de traditie en houden vast aan bijvoorbeeld cantussen als essentieel element van het studentenleven.

Omdat de boog niet altijd kan gespannen staan, subsidieert HOGENT erkende studenten­verenigingen. Maar ook voor éénmalige activiteiten kan je op HOGENT een beroep doen. Een lumineus idee is een goed begin. Kom dan je project met ons bespreken en we kijken op welke manier financiële ondersteuning mogelijk is. 

Anabolica

Voor studenten kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs.

Aphonia

De studentenclub Aphonia is voor studenten die studeren op de campus Vesalius van HOGENT. De richtingen dat je hier vind zijn logopedie, audiologie, ergotherapie, voeding- en  dieetleer, BMLT en verpleegkunde.

Confabula

De studentenclub voor de studentenresidentie op campus Schoonmeersen

Drag

Drag is de studentenvereniging voor de studenten van KASK DRAMA.

Harmonia

De studentenclub voor sociaal Werk en orthopedagogie 

Heimdal

Richt zich naar studenten die geïnteresseerd zijn in games en geeky stuff.

Hortecta

Studentenclub voor landschaps- en tuinarchitectuur, interieurvormgeving, landschapsontwikkeling en agro- en biotechnologie

KA_F

KA_F is de studentenclub die studenten audiovisuele kunsten verenigt.

Mano

Richt zich op dove, slechthorende en gebarentalige studenten.

Mercator

Voornamelijk gericht op bewoners van Mercator C & D, maar iedereen kan aansluiten. 

Mercurius

Studentenclub voor campus Aalst

Nemesis

Studentenvereniging voor board- en cardgameliefhebbers.

Pihonia

Pihonia is de studentenclub voor alle afstudeerrichtingen bedrijfsmanagement. Wij zijn een studentenclub in volle groei, dit zorgt voor een unieke sfeer binnen de club en voor een diepgaande vriendschapsband tussen de leden onderling.

SAF

SAF is de studentenvereniging voor studenten uit de opleiding animatiefilm. 

Salmonella

Studentenclub voor de opleidingen chemie, elektromechanica, houttechnologie, modetechnologie, textieltechnologie, vastgoed, organisatie en management, retailmanagement en toegepaste informatica.