Facebook Pixel Naar een innovatieve, pragmatische en science-based selectiemethodiek voor KMO's - Hogeschool Gent
Foto Naar een innovatieve, pragmatische en science-based selectiemethodiek voor KMO's

Selectiemethodiek voor kmo's.

S

Selectiemethodiek voor kmo's.

Steeds meer organisaties beseffen dat hun menselijk kapitaal hun voornaamste competitief voordeel vormt. De selectie van nieuwe personeelsleden vormt dus een belangrijke sleutel tot succes. Zowel uit de literatuur als uit ons vooronderzoek blijkt echter dat zowel in Vlaanderen als elders in Europa KMO’s weinig expertise hebben op het vlak van de selectie van nieuwe medewerkers.

Naar een innovatieve, pragmatische en science-based selectiemethodiek voor kmo's.

Daarom beoogt dit project het ontwikkelen van een innovatieve en pragmatische app, de Selectiebuddy, en een bijbehorend dienstverleningspakket voor KMO’s op basis van wetenschappelijke bevindingen waarbij we rekening houden met efficiëntie, voorspellende waarde en diversiteit (geen systematische bias jegens minderheidsgroepen). Op die manier ondersteunen we KMO’s bij het professionaliseren van hun selectie(beslissing).

Drie partijen worden betrokken: werkgevers, werkzoekenden en mentoren (consulenten). Tot het Vlaamse partnerschap behoren VDAB en UNIZO, transnationaal wordt samengewerkt met de Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland), Karelia UAS (Finland) en Hochschule Harz (Duitsland).

Het project ‘Naar een innovatieve, pragmatische en science-based selectiemethodiek voor KMO’s’ (projectnummer 6305) wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds in het kader van oproep 357 Transnationaliteit, en door het Vlaams Cofinancieringsfonds.

Het project ‘Naar een innovatieve, pragmatische en science-based selectiemethodiek voor KMO’s’ (projectnummer 6305) wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds in het kader van oproep 357 Transnationaliteit, en door het Vlaams Cofinancieringsfonds.

Maak kennis
met onze expert.

Marjolein Feys

marjolein.feys@hogent.be

Logobanner ESF