Facebook Pixel Mantelvriendelijk hoger onderwijs - Hogeschool Gent
Foto Mantelvriendelijk hoger onderwijs

Mantelvriendelijk hoger onderwijs.

M

Mantelvriendelijk hoger onderwijs.

Heel wat studenten en personeelsleden zorgen voor iemand uit hun omgeving. Ze zorgen voor een vriend, buur of familielid die ondersteuning nodig heeft wegens ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, ouderdom of een verslavingsproblematiek. Ze zijn mantelzorger. 

En ze zijn niet alleen, maar liefst 17 procent van de hogeschoolstudenten combineert studie of werk met zorgtaken, belangeloos en vaak onzichtbaar.

Omdat mantelzorg vaak onzichtbaar is, blijft ook erkenning of ondersteuning uit.  Hoewel veel mantelzorgers hun rol als zinvol ervaren en er voldoening uithalen, is het opnemen en blijven dragen van de zorg niet evident. Soms komt het welzijn en de gezondheid van de mantelzorger zelf onder druk te staan door de zorgzwaarte en de verschillende rollen die ze combineren. Soms botsen ze op praktische problemen in hun werk- of studietraject omwille van hun verantwoordelijkheden als mantelzorger. Hun draagkracht is niet oneindig. Steun op maat is nodig. En liefst structureel.

Deze zoektocht naar erkenning, herkenning en ondersteuning op maat  is het vertrekpunt van een alliantieproject rond studerende mantelzorgers aan de Hogeschool Gent en de Erasmus hogeschool Brussel.

 

 

Wat we doen.

  • We bieden ondersteuning voor studenten die hoger onderwijs combineren met zorgtaken via  fysieke en online workshops in Gent en Brussel. We brengen bovendien hun noden en verwachtingen in kaart. 

  • We verhogen het bewustzijn over het thema van de studerende mantelzorger binnen onze hogescholen, bijvoorbeeld via een online trefdag voor het personeel van HOGENT en Erasmus Hogeschool Brussel en een Mooie woorden & beeldencampagne. Er is een promofilmpje voor de info-en onthaaldagen in de maak en we plannen een nieuwe trefdag voor studenten, trajectbegeleiders en personeel van HOGENT en Erasmus Hogeschool Brussel. 

Contact.

Het project Jonge Mantelzorgers is een onderzoeksproject van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn

Contactpersoon HOGENT: Freya Ponteur

 

Partners.

                                               

“Weet je, het is alsof je een auto bestuurt waarbij het ene wiel staat voor jouw leven en het andere wiel voor de verantwoordelijkheid en de zorg die je opneemt voor iemand anders. Het is dan de kunst om die wielen in dezelfde richting te blijven uitsturen.”

Uit een interview met Bieke, studerende mantelzorger, door  Steunpunt Mantelzorg 9 november 2020