Facebook Pixel Voorkomen van drukletsels - Hogeschool Gent
Foto Voorkomen van drukletsels

Voorkomen van drukletsels.

V

Voorkomen van drukletsels.

Ben je mantelzorger of verpleeg­kundige intensieve zorgen? Welkom! Deze website wil je informeren over hoe je drukletsels kan helpen te voorkomen.

Drukletsels zijn een lokale beschadiging van de huid en/of het onderliggend weefsel. Het zijn wonden die ontstaan door druk die op de huid en de onderliggende weefsels wordt uitgeoefend, of door een combinatie van druk en schuifkrachten. Drukletsels werden vooral in het verleden, maar soms nog steeds, doorligwonden of decubitus genoemd.

Drukletsels veroorzaken pijn en hebben daardoor een negatieve invloed op het welbevinden en de kwaliteit van leven. Bovendien hebben ze verschillende andere negatieve gevolgen: patiënten die deze letsels het ziekenhuis ontwikkelen moeten langer opgenomen blijven en de verzorging van deze wonden is duur, zowel voor de persoon die ze ontwikkelt als voor de maatschappij. Ernstige letsels kunnen de algemene toestand van een persoon verslechteren, en er werd zelfs een relatie tussen ernstige letsels en overlijden vastgesteld.

Het is een gevaarlijk misverstand dat enkel zwaar zieke patiënten in een ziekenhuis en ouderen in een woonzorgcentrum drukletsels ontwikkelen. Niets is minder waar! Iedereen, ongeacht leeftijd of verblijfplaats, loopt risico op het ontwikkelen van doorligwonden als er sprake is van (langdurige) druk op de huid. Ook in de thuissituatie mag het gevaar op het ontwikkelen van drukletsels dus niet onderschat worden.

Het project. 

CoDecubICUs is initieel gestart als een puntprevalentiemeting bij patiënten op intensieve zorgen vanuit Universiteit Gent (Ugent), met medewerking vanuit HOGENT en met steun van de European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) en de Vlaamse vereniging intensieve zorgen verpleegkundigen (VVIZV). Hieruit vloeide een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject (PWO) binnen het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn. Dit project heeft als algemene doel de kennis over het voorkomen van drukletsels bij zowel IZ-verpleegkundigen als mantelzorgers te optimaliseren.

Het team. 

Het onderzoeksteam bestaat uit Sonia Labeau, Irene De Cock en Stijn Blot. Zij zijn allen verpleegkundigen, onderzoekers en lectoren verbonden aan het opleidingscentrum Verpleegkunde van HOGENT. Sonia Labeau en Stijn Blot zijn daarnaast ook actief in de opleiding geneeskunde van Universiteit Gent met het begeleiden van masterproeven. In 2013 behaalde Sonia een doctoraat in de Medische wetenschappen, net als Stijn (dd 2003). Ze is ook licentiate in de Oosterse filologie, partim Arabistiek en Islamkunde. Stijn is licentiaat verpleegwetenschappen. Irene heeft een master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering. 

 

Contact

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken? Neem dan contact op met het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn via 360zorgenwelzijn@hogent.be.