Facebook Pixel De externe accountant als dienstverlener voor kmo's - Hogeschool Gent
Foto De externe accountant als dienstverlener voor kmo's

Externe accountant als dienstverlener voor kmo's.

E

Externe accountant als dienstverlener voor kmo's.

Externe accountants vervullen een sleutelrol in het Europese en Belgische kmo-landschap. Het zijn belangrijke dienstverleners, zeker voor kleinere ondernemingen die vaak geen of onvoldoende doorgedreven expertise in huis hebben over (vrij complexe) boekhoudkundige en fiscale zaken.

Tijdens haar doctoraatsstudie onderzocht Stefanie De Bruyckere (coördinator van het Research Centre for Sustainable Organizations) hoe externe accountants de samenwerking met hun kmo-klanten kunnen optimaliseren én versterken, zodat zij het voortbestaan van de onderneming  kunnen waarborgen en waardecreatie op lange termijn kunnen nastreven.

Sfeerbeeld

Externe accountants bieden ondersteuning bij het voldoen aan wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Daarnaast verlenen ze aanvullend bedrijfsadvies, op basis waarvan hun kmo-klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Accountants analyseren en interpreteren cijfers en ontwikkelde rapporten/jaarrekeningen, en vertalen deze vervolgens in een helder en op maat gemaakt waardevol bedrijfsadvies. Net zoals artsen in een medische context, volgen externe accountants de financiële gezondheid van de onderneming op en verlenen ze dienovereenkomstig deskundig advies. Ondanks hun knowhow, expertise en specifieke kennis over het kmo-bedrijf in kwestie worden externe accountants echter niet altijd geraadpleegd voor het verlenen van aanvullend advies.

In het filmpje hieronder licht Stefanie de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek toe.

Maak kennis
met onze expert.

Sfeerbeeld


Stefanie De Bruyckere
0476 86 60 27
stefanie.debruyckere@hogent.be