Facebook Pixel Water - Hogeschool Gent
Foto Water

Water.

W

Water.

Het onderzoek dat zich richt op SDG6, beschikbaarheid van water en duurzaam water­management voor allen, gaat voornamelijk door in het milieutechnologisch laboratorium op campus Schoonmeersen. Er is een nauwe samenwerking tussen de onderzoeksgroep en de professionele bacheloropleiding Chemie.

Het laboratorium milieutechnologie van HOGENT beschikt over expertise rond proces­optimalisatie in de afvalwater­zuivering, zowel op fysico­chemisch als biologisch vlak, de snelle ecotoxicologische karakterisering van waters en milieu-analyses. Het praktijkgericht onderzoek spitst zich toe op:

 • de snelle inschatting van de biodegradeerbare, toxische en inhibitorische eigenschappen van chemische producten en afvalwater in de waterzuivering
 • de ontwikkeling van adsorptiesystemen voor het verwijderen van persistente vervuiling, metalen …
 • de snelle analyse van de kwaliteit van oppervlakte­water door fysico­chemische analyses en biodiversiteits­studies, gebruikmakend van ‘environmental DNA’
 • implementatie van microalgen systemen voor afvalwater­zuivering en valorisatie van biomassa­opbrengst

Je kan bij ons terecht voor:

 • advies bij de ontwikkeling en het procesontwerp van nieuwe waterzuiverings­installaties
 • procesoptimalisatie, opvolging en probleem­oplossing bij industriële waterzuiverings­installaties
 • analyses op afvalwater (in- en effluent) en waterige afvalstromen. Klassieke milieu­parameters (bepaling COD, BOD, SVI, N, P, zwevende stof, pH, conductiviteit …) kunnen bepaald worden. Ook veld­analyses met bepaling van DO, ORP, pH, temperatuur … kunnen uitgevoerd worden. Hiernaast beschikken we ook over labosondes voor NO2, NO3 en NH4.
 • ecotoxiciteitstesten op diverse milieustalen (gebruik van de kits van MicroBioTest)
 • analyses op actief slib: slibvolume index, droge stof (MLSS, MLVSS), respiratie en microscopische karakterisatie
 • bepalen van de biodegradeerbaarheid, toxische of inhibitorische eigenschappen van chemische producten en waterige afvalstromen door onder andere respirometrische metingen op actief slib
 • bepalen van groeikinetiek van microalgen via respirometrie en titrimetrie
 • aquatische biomonitoring van waterlopen
 • een unieke, mobiele waterzuiveringsunit met labogedeelte (under construction)

Wij komen graag bij je langs en luisteren naar jouw vragen en noden. Wanneer we een kostenefficiënte oplossing kunnen aanbieden, werken we een voorstel op maat uit.

Niet gevonden wat je zocht?

Stuur een mailtje naar christine.vanderheyden@hogent.be, bjorge.decostere@hogent.be, karla.berckmoes@hogent.be

“Dankzij de grondige opleiding kregen we een beter inzicht in onze waterzuivering. Met het advies en de analyses hebben we onze waterzuivering naar een hoger niveau getild op het vlak van performantie en stabiliteit.” (Koen Van Goubergen, Project Manager Tardel Groep Jules Clarysse)