Facebook Pixel Duurzame paardenhouderij: veiligheid, prestatie & welzijn van paard en ruiter. - Hogeschool Gent
Foto Duurzame paardenhouderij: veiligheid, prestatie & welzijn van paard en ruiter.

Duurzame paardenhouderij.

D

Duurzame paardenhouderij.

Doelgroep

Producenten, ergonomen en eindgebruikers van materiaal voor ruiters en paarden (zoals zadelproducenten, zadelpassers en ruiters). En onze belangrijkste klant: het paard!

Contact

Annelies Van den Eede

Ben je een producent van paarden- en/of ruitermateriaal, zadelpasser, paardenfanaat, ruiter, trainer, staleigenaar, lid van een paardensport federatie…? Wel, dan zijn de onderzoeks­mogelijkheden en infokanalen van het paardenteam van het FTILab+ zeker iets voor jou!

Een moderne, duurzame paardensport heeft nood aan veiligheid, prestatie en welzijn van mens en dier. Om onze 'sociale licentie' als sector veilig te stellen en eenvoudigweg uit liefde voor het paard stellen we ons als sector proactief op. We leggen ons toe op de 'equation science': de wetenschap ten dienste van de paardensport. Multidisciplinair, samen met dierenartsen, zadelpassers, statistici, ingenieurs en comfort- en materiaalspecialisten buigen we ons over vraagstukken binnen de moderne paardensport. De kern daarin is vaak het koppelen van gezondheid en prestatie: alleen een gezonde atleet kan langdurig goede prestaties leveren. We zoeken daarbij steeds praktisch toepasbare oplossingen.

Een belangrijke pijler van ons huidig onderzoek is zadelpassen. Niet alleen onze paarden en ruiters in de wereldtop, maar ook elke ruiter en elk paard in de basis verdienen het optimale materiaal om jarenlang veilig te kunnen sporten. Onze moderne sport, met divers gebouwde paarden, heeft de vereisten voor zadels doen veranderen. Met een groep enthousiaste collega's gaan we dan ook op zoek naar de juiste maten en vormen voor zadels. We meten paarden 2D en 3D op, ontwikkelen en testen meetmethodes en -toestellen en analyseren de gevonden maten.

Daarnaast testen we ook het comfort van het paard en indien gewenst de ruiter, bij het gebruik van divers tuig en/of materialen. Het zetelen onder het FTILab+ heeft zo zijn voordelen bij het integreren en testen van nieuwe materialen (bijvoorbeeld leer, kunststoffen en smart textiles) en technieken (bijvoorbeeld 3D ontwerpen en printen).

zadel in AR

Als hogeschool liggen onderwijs en het informeren van mensen ons natuurlijk nauw aan het hart. We onderzoeken niet alleen, we nemen ook onze maatschappelijke functie op. We investeren daarom bewust in het informeren van verschillende doelgroepen en het brede publiek. Indien gewenst, ontwikkelen we ook samen met u applicaties, visuele voorstellingen (zoals 3D en AR), lesmodules en informatiepakketten op maat. Elke doelgroep vereist immers een andere aanpak en andere materialen. Onze onderwijservaring, in combinatie met onderzoek en technische knowhow komt daarbij natuurlijk van pas. Zo kunnen we zadelpassers beter opleiden en paardeneigenaars visueel (ook in 3D) tonen waarom een zadel wel of niet past.