Facebook Pixel Quality of Life - Hogeschool Gent
Foto Quality of Life

Quality of Life.

Q

Quality of Life.

Een centraal uitgangspunt van de sociale beroepspraktijk is het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie. Het concept heeft de laatste jaren als positief en holistisch referentiekader aan populariteit gewonnen in de ondersteuning aan onder meer personen met een verstandelijke beperking, verslavingsproblemen, fysieke aandoeningen, mensen in kansarmoede, en kinderen en jongeren in de jeugdhulp. De vertaalslag maken van kwaliteit van leven als theoretisch concept naar de dagelijkse sociale beroepspraktijk blijft echter een uitdagende oefening.

Via tal van praktijkgerichte onderzoeksprojecten en valorisatietrajecten heeft EQUALITY verdiepende expertise ontwikkeld met betrekking tot de implementatie van kwaliteit van leven.

EQUALITY biedt vormingen op maat van dienst- en hulpverlening, gaande van lezingen, workshops tot intensieve procesbegeleiding. De focus kan daarbij liggen op theoretische verdieping, het gebruik van meetinstrumenten, tot inzicht in implementatieprocessen.

Neem contact op met Chris Swerts voor meer informatie.

Bekijk ook zeker de Training Personal Outcomes Scale.