Facebook Pixel Mensenrechten - Hogeschool Gent
Foto Mensenrechten

Mensenrechten.

M

Mensenrechten.

Mensenrechten zijn een cruciaal kompas voor sociale professionals. Als handelingskader geven mensenrechten richting aan de realisatie van menselijke waardigheid in het sociaal domein. Toch blijven mensenrechten vaak nog erg vage algemene principes en vinden sociale professionals het een hele uitdaging om dit kader van de mensenrechten te vertalen naar hun eigen praktijk. Hoe kan nu concreet vorm worden gegeven aan een praktijk waarin mensenrechten centraal staan?

Vormingsaanbod op maat

Op basis van praktijkgericht onderzoek en jarenlange opgebouwde expertise over de betekenis van mensenrechten in het sociaal domein ontwikkelden we een vormingsaanbod waarin mensenrechten concreet worden vertaald in 5 bouwstenen. Deze 5 bouwstenen vormen samen een handelingskader voor mensenrechten. Door aan de slag te gaan met deze 5 bouwstenen kunnen mensenrechten ingebed worden in de eigen praktijk.

De vorming wordt op maat aangeboden. Dat kan gaan om:

  • een lezing
  • een interactieve workshop
  • meerdaagse procesbegeleiding

Neem contact op met Didier Reynaert voor meer informatie.