Facebook Pixel RETHINK: Leertraject rond de implementatie van kwaliteit van leven in de jeugdhulp - Hogeschool Gent
Foto RETHINK: Leertraject rond de implementatie van kwaliteit van leven in de jeugdhulp

RETHINK

R

RETHINK

RETHINK: Leertraject rond de implementatie van kwaliteit van leven in de jeugdhulp

Vanuit EQUALITY ResearchCollective zijn leertrajecten opgestart met jeugdhulporganisaties rond de implementatie van het concept kwaliteit van leven binnen de dagelijkse praktijk. Deze trajecten vloeien voort uit het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ‘RETHINK’. In de schoot van dit onderzoeksproject is de Quality of Life in Youth Services (QOLYSS) ontwikkeld, een handelingsgerichte tool om met jongeren tussen 12 en 18 jaar in de jeugdhulp de dialoog op te starten rond kwaliteit van leven. Met deze tool worden concrete handvaten aangereikt aan het werkveld om binnen begeleidingstrajecten persoonsgerichte kwaliteit van leven-uitkomsten van jongeren in beeld te brengen. Deze inzichten bieden praktijkwerkers vervolgens een basis van waaruit ze samen met jongeren aan de slag kunnen om waardevolle verbeteracties te installeren specifiek gericht op het versterken van de kwaliteit van leven. Het doel van het leertraject is om via een wederzijds leer- en inspiratietraject kennis en inzicht te verwerven rond:

  1. het gebruik van de QOLYSS en de implementatie ervan in de praktijk;
  2. de betekenis en waarde van kwaliteit van leven binnen het ruimere vraagstuk naar effect van jeugdhulp.

RETHINK is een onderzoeksproject van EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Chris Swerts

Projectmedewerker

Remco Mostert

Looptijd

30/66/2021 - 22/09/2024

Financier

HOGENT