Facebook Pixel Kinderrechten - Hogeschool Gent
Foto Kinderrechten

Kinderrechten.

K

Kinderrechten.

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is de laatste decennia uitgegroeid tot hét kompas in onze omgang met kinderen, zowel op juridisch, ethisch als pedagogisch vlak. Kinderrechten hebben een aanzienlijke impact gehad op beleidsdomeinen en praktijken die zich richten naar kinderen en jongeren. Tal van hervormingen in onderwijs, de jeugdhulpverlening, de gezondheidszorg, het gezinsbeleid, ... hebben bijgedragen aan het versterken van het belang van kinderen en jongeren in onze samenleving.

Vorming op maat

In dit vormingsaanbod rond kinderrechten gaan we in op dit referentiekader van de kinderrechten en verdiepen we de belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van dit kader. We bekijken concreet hoe deze kinderrechten worden vertaald in de praktijk en het beleid.

Thema's die onder andere aan bod komen:

  • participatie van kinderen en jongeren
  • kinderarmoede
  • kindvriendelijk lokaal beleid
  • de pedagogische tik

Met dit vormingsaanbod willen we samen met jou exploreren wat de mogelijkheden zijn die kinderrechten bieden, maar gaan we ook in op valkuilen, zoals juridisering, de spanning tussen de belangen van kinderen en ouders, het overbeklemtonen van de autonomie van kinderen, ...

De vorming wordt op maat aangeboden en kan op de volgende manieren aangeboden worden:

  • een lezing
  • een interactieve workshop
  • meerdaagse procesbegeleiding

Neem contact op met Didier Reynaert voor meer informatie.