Facebook Pixel Interprofessioneel samenwerken tussen welzijn en onderwijs - Hogeschool Gent
Foto Interprofessioneel samenwerken tussen welzijn en onderwijs

Interprofessioneel samenwerken tussen welzijn en onderwijs.

I

Interprofessioneel samenwerken tussen welzijn en onderwijs.

Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen op het vlak het gelijke onderwijskansen. Maatschappelijke uitdagingen waar gezinnen in kwetsbare situaties vaak meervoudig mee te maken krijgen, stoppen niet aan de schoolpoort. Basisscholen missen echter vaak nog de kennis en knowhow om kinderen en hun ouders in kwetsbare situaties adequaat te ondersteunen. Welzijnsorganisaties allerhande kunnen hier een rol in spelen, om scholen te begeleiden en/of om zaken over te nemen. Al dan niet in tandem met de school. Dit vraagt een reflectie op interprofessioneel leren, denken en handelen tussen onderwijs en welzijn.

Tijdens een interactieve workshop reflecteren we op hoe de samenwerking tussen welzijnsorganisaties en onderwijs vorm kan krijgen. We staan stil bij uitdagingen binnen onderwijs én welzijn, wie welke rol kan opnemen, zowel in de samenwerking als binnen de eigen werking, en met welke voorwaarden je best rekening houdt. Zo kan iedereen verder met handvatten en reflecties omtrent interprofessioneel leren, denken en handelen, zowel binnen de samenwerking als in de eigen organisaties. Elke professional kijkt immers wat anders: wat zijn dus de mogelijkheden om professionals uit onderwijs en het brede welzijnswerk te verbinden, en waar liggen de mogelijkheden?

De workshop richt zich op brugfiguren, lokale besturen, flankerend onderwijsbeleid, schoolopbouwwerk, directies, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers, ...

Neem contact op met Katrien De Maegd voor meer informatie.