Facebook Pixel Ondersteuning rond inclusie en participatie - Hogeschool Gent
Foto Ondersteuning rond inclusie en participatie

Ondersteuning rond inclusie en participatie.

I

Ondersteuning rond inclusie en participatie.

Veel organisaties bouwden ervaring op in hoe ze inclusie en participatie aan alle maatschappelijke domeinen kunnen realiseren voor de mensen die ze ondersteunen. Toch blijven er mensen uit hun doelgroep buiten beeld, omdat de noden complex lijken en de drempel naar participatie groot. Inclusie en participatie is een mensenrecht, voor iedereen.

We ondersteunen organisaties om hun doelmatigheidsbeleving en hun handelingsrepertoire te vergroten. Zo ontdekken ze concreet hoe zeer ze ertoe doen als begeleider en professional.

Daartoe reiken we kaders, concepten en instrumenten aan. We ondersteunen hen om de eigen praktijk te gaan onderzoeken en meteen zaken te gaan uitproberen en implementeren.

Met onze procesbegeleiding gaan ze een cocreatief traject aan, in eigen organisatie of over organisaties heen.

Neem contact op met Katrien De Munck voor meer informatie.