Facebook Pixel Geïntegreerde aanpak van veranderingsresistende probleemdrinkers - Hogeschool Gent
Foto Geïntegreerde aanpak van veranderingsresistende probleemdrinkers

Geïntegreerde aanpak van veranderingsresistente probleemdrinkers.

G

Geïntegreerde aanpak van veranderingsresistente probleemdrinkers.

Wetenschappelijke opvolging van projecten m.b.t. een geïntegreerde aanpak van veranderingsresistente probleemdrinkers

De opzet van voorliggend project is tweeledig: enerzijds betreft het een haalbaarheidsstudie van twee innoverende pilootprojecten (resp. in Gent en Hasselt) die elk een eigen geïntegreerde methodiek voor veranderingsresistente probleemdrinkers ontwikkelen en implementeren. Anderzijds betreft het de opvolging en ondersteuning van de twee projecten gedurende het volledige implementatieproces.

Geïntegreerde aanpak van veranderingsresistende probleemdrinkers is een onderzoeksproject van EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Jessica De Maeyer, Ilse Goethals

Looptijd

1/12/2016 - 30/11/2018

Financier

Privé

Externe organisaties

VAD