Facebook Pixel Ervaringskennis - Hogeschool Gent
Foto Ervaringskennis

Ervaringskennis

E

Ervaringskennis

Mensen in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie worden vaak als ‘tweederangsburgers’ benaderd. Een gelijkwaardige dialoog is onbestaande. Eigenaarschap is echter essentieel in functie van sociale rechtvaardigheid. Via participatief onderzoek waarbij co-creatie centraal staat, willen we assumpties en (verdoken) machtsposities binnen systemen en het professioneel handelen (1) bloot leggen, (2)kritisch bevragen én (3) transformeren.

Binnen het collectief willen we daarom ervaringskennis (kennis van mensen in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie zelf) - naast professionele en wetenschappelijke kennis - inbrengen als volwaardige en gelijkwaardige bron van kennis met een klemtoon op dialoog, kruisbestuiving en verbindende samenwerking. 

Projectresultaten.

Cannabisness

Studentenwerkgroep Diversiteit

In dit project werd de ervaringskennis van studenten zichtbaar gemaakt met als doel handvaten aan te reiken om van HOGENT een meer inclusieve en veilige plek te maken.

Biodivers Zorggroen

Co-creatie in beeld

Een onderzoek naar het vraagstuk van gedeelde verantwoordelijkheid tussen ervaringswerkers en professionals als voorwaarde voor kwalitatieve zorg-, hulp- en dienstverlening.