Facebook Pixel Ervaringskennis en co-creatie - Hogeschool Gent
Foto Ervaringskennis en co-creatie

Ervaringskennis en cocreatie.

E

Ervaringskennis en cocreatie.

Ervaringskennis wordt steeds meer erkend als een derde bron van kennis, naast wetenschappelijke en professionele kennis. De inbedding van ervaringskennis in het sociale domein vraagt echter inzicht in de vraag hoe deze verschillende vormen van kennis zich ten opzichte van elkaar verhouden en hoe we kunnen vertrekken van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen ervaringswerkers en professionals om kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te garanderen voor mensen in kwetsbare leefsituaties. 

Vorming op maat

Op basis van een praktijkgericht onderzoek rond de inbedding van ervaringskennis via de inzet van ervaringsdeskundigen in de GGZ, verslavingszorg en jeugdhulp ontwikkelden we een vormingsaanbod om ervaringskennis op een cocreatieve manier te gaan inbedden in jouw organisatie.

De vorming wordt op maat aangeboden en kan gaan van:

  • een lezing
  • een interactieve workshop
  • meerdaagse procesbegeleiding

Neem contact op met Jessica De Maeyer voor meer informatie.