Facebook Pixel Academische werkplaats vermaatschappelijking - Hogeschool Gent
Foto Academische werkplaats vermaatschappelijking

Academische werkplaats vermaatschappelijking.

A

Academische werkplaats vermaatschappelijking.

De academische werkplaats ‘Vermaatschappelijking’ werd opgericht in het voorjaar 2014. Het thema vermaatschappelijking sluit sterk aan bij de tendensen naar deïnstitutionalisering binnen verschillende sectoren in het werkveld (vb. geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptensector). Op die manier poogt men mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties zoveel mogelijk te ondersteunen in hun thuissituatie en bij te dragen tot de verbinding met de ruimere samenleving. De focus komt hierbij te liggen op het uitbouwen van natuurlijke en professionele netwerken.

Vermaatschappelijking is dan ook een proces dat zich binnen de volledige zorgsector voltrekt en vraagt naar een opheffing van de categoriale verschillen in de zorg en een uitbreiding naar andere sectoren. De werkplaats heeft als doel de academisering van de thematiek vermaatschappelijking te bevorderen. Zij voorziet twee fundamentele doelstellingen: (1) het bevorderen van de uitwisseling van kennis en expertise op het vlak van het thema vermaatschappelijking overheen sectoren en (2) het valideren van bestaande kennis. Binnen de werkplaats wordt expliciet ingezet op de kruisbestuiving van professionele, wetenschappelijke en ervaringskennis rond het thema vermaatschappelijking. De output van de academische werkplaats kan onder meer bestaan uit gezamenlijke publicaties, onderzoeksprojecten, studiedagen, vormingspakketten enz...

Partners van de academische werkplaats Vermaatschappelijking zijn Stad Gent, dienst welzijn en gelijke kansen; medisch sociaal opvangcentrum Gent; Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw; Obra/Baken vzw; Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw; project AZiS; Sam, Steunpunt Mens en Samenleving vzw; CAW Oost-Vlaanderen vzw; vzw Villa Omaar; Konekt vzw; Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, Den Dries vzw; vzw IPSO; LUS vzw; Cliëntenbureau Gent; MOBIL Het PAKT; Villa Voortman; UGent; Hogeschool Gent.

De specifieke doelstellingen in functie van de realisatie van de algemene doelstellingen worden in overleg vastgelegd door de stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit een afgevaardigde van elke partner en wordt geleid door dr. Jessica De Maeyer.

Meer informatie over het concept Academische Werkplaats binnen EQUALITY