Facebook Pixel Nieuws - Hogeschool Gent
Foto Nieuws

Nieuws.

N

Nieuws.

HOGENT gaat voor groen

Bij de start van het nieuwe academiejaar, in september 2019, neemt HOGENT het gloednieuwe Gebouw T aan de Voskenslaan in gebruik. Rond dit gebouw is heel wat open ruimte, die HOGENT zal ontwikkelen tot publiek toegankelijke groene ruimte.Hiervoor werd ECOLAB Schoonmeersen in het leven geroepen, een project waarbinnen studenten, docenten én buurtbewoners samen aan de slag gaan om deze groene ruimte uit te denken en te ontwerpen. Zopas kreeg HOGENT het goede nieuws dat de Vlaamse Overh

HOGENT helpt internationaal marktpotentieel van kmo's ontsluiten

De komende 4 jaar coördineert HOGENT het Interreg-project SIMILAR, waarin bekeken wordt hoe het taal- en cultuurbeleid van kmo’s hun internationaal concurrentievermogen kan verbeteren.Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat taal- en cultuurbarrières bij de internationale handelstransacties van bedrijven in de weg staan. Europese bedrijven laten zo belangrijke kansen liggen. Op basis van deze vaststelling heeft het SIMILAR-project als doel om kmo’s uit ve

HOGENT krikt handhygiëne op met nudgingexperiment

De eerste twee weken van maart voerde dr. Katrien Meert, HOGENT-expert in gedragspsychologie, een onderzoek uit naar handhygiëne bij studenten van HOGENT op de campus Schoonmeersen. Daaruit bleek dat nudging de studenten duidelijk stimuleerde om de handen meer te wassen na toiletgebruik – nudging is een term uit de gedragspsychologie en verwijst naar een techniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. Nochtans werd het belang van handhygiëne in die periode, toen het coronavirus al volop de actualiteit beheerste, sterk benadrukt in de media. Maar informeren alleen blijkt niet zoveel effect te genereren.

HOGENT trotse partner in Academie voor de Eerste Lijn

Een uniek consortium van vier universiteiten en zes hogescholen, waaronder HOGENT, bundelen krachten, middelen, onderzoekscapaciteit en kennis voor de uitbouw van een sterke eerste lijn in de zorgsector. Eerstelijnszorg: het is een bijzonder actueel thema in onze samenleving, zeker nu steeds meer mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen of zelf voor hun naasten met een zorgnood willen zorgen. De eerste lijn omvat iedereen die betrokken is bij het welzijn van en de zorg voor mensen die (nog) th...

HOGENT-studente landbouw wint reis naar Oeganda

Jennifer Acham, HOGENT-studente landbouw, is een van de vijf laureaten van de wedstrijd ‘Students in a Race to Uganda’ die een reis naar Oeganda aangeboden krijgen.  Wanneer die reis zal plaatsvinden en hoe die zal worden ingevuld, is wegens de coronacrisis nog onduidelijk, maar dat Jennifer gemotiveerd is om een verschil te maken voor de lokale boeren in Oeganda, maar ook in andere Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse regio’s, mag duidelijk zijn.

HOGENTenaar brengt Assyrisch cultureel erfgoed weer tot leven

HOGENT-collega dr. Cornelis Stal maakte in het najaar van 2019 deel uit van een internationaal team van archeologen, architecten, antropologen en erfgoedbeheerders die een aantal waardevolle sites van de Assyrische christenen in de grensregio tussen Turkije, Syrië en Irak in kaart hebben gebracht. De plaatsen werden met behulp van drones gefotografeerd en omgezet in digitale 3D-modellen. En laat dat nu net de specialisatie zijn van Cornelis Stal.

 

Honden op de werkvloer

Onderzoek toont aan dat honden op de werkvloer het welbevinden van werknemers ten goede komt  en de sociale cohesie tussen collega’s verbetert. Dat is bij enkele HOGENT-collega’s niet in dovemansoren gevallen. Na een grondige casestudie bij bedrijven als Mars Belgium en Nestlé Purina en noodzakelijke interne afspraken, start vanaf 18 november een pilootteam op verschillende campussen. Zes collega’s brengen dan hun hond mee naar het werk. In mei 2020 wordt het project geëvalueerd.

Kwetsbaarheid bij ouderen: ook omgeving van groot belang

In normale omstandigheden zou professor Nico De Witte, verbonden aan HOGENT en de VUB, vandaag, op 24 maart, zijn kwetsbaarheidsinstrument toelichten tijdens de studiedag rond kwetsbaarheid bij ouderen. Daar besliste een virus dat de wereld in de ban heeft, anders over. Maar precies die coronapandemie vormt een bijkomend argument om kwetsbaarheid bij ouderen goed te monitoren.
 

Meer dan 100 laptops voor kwetsbare leerlingen

HOGENT neemt haar maatschappelijke en educatieve rol op en schenkt 112 laptops aan DigitalForYouth.be. Daarmee speelt HOGENT in op de oproep van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om 10.000 laptops te verzamelen voor kwetsbare leerlingen die thuis niet over een eigen computer beschikken.

Opleidingsmodule leert omgaan met suïcidaal gedrag

Per dag sterven in België gemiddeld vijf personen door zelfmoord. Naar schatting ondernemen elke dag gemiddeld 97 Belgen een zelfmoordpoging. Nagenoeg onvermijdelijk worden hulpverleners in het gezondheids- en welzijnswerk geconfronteerd met cliënten die suïcidaal gedrag vertonen. Dat geldt dus evenzeer voor de studenten uit de zorgopleidingen en sociaal werk in hun latere loopbaan. Mede daarom ontwikkelden HOGENTenaars Stefaan De Smet en Jürgen Magerman samen met collega’s van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) een interdisciplinaire opleidingsmodule ‘omgaan met suïcidaal gedrag’.

Weergeven: 11 - 20 van 32