Facebook Pixel 'Reddingsautomaat' helpt voedselverspilling tegengaan. - Hogeschool Gent
Foto 'Reddingsautomaat' helpt voedselverspilling tegengaan.

‘Reddingsautomaat’ helpt voedselverspilling tegengaan.

R

‘Reddingsautomaat’ helpt voedselverspilling tegengaan.

Esin Güler zit in het laatste jaar van haar masteropleiding audiovisuele kunsten (richting animatiefilm) aan KASK & Conservatorium. Ze is ook vrijwilliger bij de Gentse organisatie Let’s Save Food, die actie onderneemt om voedselverspilling tegen te gaan. Vanuit dat engagement heeft ze er mee voor gezorgd dat er op campus Bijloke sinds kort een ‘reddingsautomaat’ staat, die voor heel weinig geld voeding te koop aanbiedt die anders zou worden weggegooid.

Let’s Save Food is een Gents initiatief en bouwde een systeem uit om op buurtniveau – de organisatie werkt vanuit 6 locaties in Gent en 1 in Wetteren - voedseloverschotten te verzamelen van bakkers, warenhuizen, scholen, events en producenten, maar ook van buurtbewoners. Die voeding wordt in de buurt verdeeld – met bakfiets, kwestie van consequent ecologisch te zijn - aan wie het nodig heeft of kan gebruiken. In totaal verdeelt de organisatie voedsel aan zo’n 100 gezinnen per dag. Op weekbasis gaat het over 4000 kilogram voedingsmiddelen.

Sociaal en milieugericht

Door nog perfect eetbare voeding te verzamelen en te verdelen aan wie krap bij kas zit – gratis of tegen lage prijs – combineert Let’s Save Food een sociaal met een milieugericht doel. De impact van voedselverspilling op het milieu kan immers niet onderschat worden. Voedselverlies betekent immers ook verlies van veel energie en een toename van de afvalberg. En het gaat over enorme hoeveelheden: volgens de organisatie gaat ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel verloren.

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om alle verse overschotten meteen te verdelen. In dat geval kiest Let’s Save Food ervoor om portie in te vriezen en/of te verwerken. Zo verwerkt de organisatie groenten die niet tijdig een afnemer dreigen te vinden in soep. Die kan dan ingevroren worden.

Esin Güler is sinds een jaar vrijwilliger bij Let’s Save Food, maar was, voor ze in 2019 voor haar studies naar België kwam actief in een soortgelijk initiatief in haar woonplaats, de Turkse hoofdstad Ankara. Toen ze in Gent van Let’s Save Food hoorde, duurde het dan ook niet lang voor ze er vrijwilligerswerk opnam. Mede op haar aangeven nam de organisatie contact op met HOGENT met de vraag om een ‘reddingsautomaat’ te mogen plaatsen. Die staat sinds kort op campus Bijloke, in de hal van de hoofdingang in de Kluyskensstraat (in afwachting van een definitieve plaats).

Esin, die vlakbij op kot zit, staat in voor het bevoorraden van de automaat. Met de automaat kan geen verse voeding aangeboden worden. Het gaat vooral over verpakte voedingsmiddelen zoals koekjes van een bakkerij die bijna hun vervaldatum bereikt hebben.

Ze is niet de enige HOGENT-student die zich engageert bij Let’s Save Food. Ook Luna Vermeire en Jaco Sette zijn er actief en zullen wellicht een tandje bij moeten steken, want Esin heeft een job aangeboden gekregen in Luik, en die wil ze nu combineren met het afwerken van haar masterproef.

Esin Güler vult de 'reddingsautomaat' op campus Bijloke.

Een dergelijke samenwerking bestaat tussen Let’s Save Food en HOGENT nog niet, maar de reddingsautomaat toont wel aan dat er toenadering is. Bovendien neemt ook HOGENT initiatieven om maaltijden en voedseloverschotten te redden, verduidelijkt afdelingshoofd Catering Nico Decloedt: “We werken al samen met Too Good To Go: restmaaltijden van de resto's in eigen beheer op de campussen Vesalius, Bijloke en Mercator worden te koop aangeboden aan studenten en personeelsleden van HOGENT. Ook Compass Group, onze externe cateraar op campus Schoonmeersen werkt voor de Tom & Della’s Coffee House samen met Too Good To Go. De restvoeding daar is ook voor externen te koop. Het is de bedoeling om dit stapsgewijs nog uit te breiden.”

Publicatiedatum: 17/02/2022