Facebook Pixel Baanbrekend onderzoek naar Bouwshift afgerond - Hogeschool Gent
Foto Baanbrekend onderzoek naar Bouwshift afgerond

Baanbrekend onderzoek naar Bouwshift afgerond.

B

Baanbrekend onderzoek naar Bouwshift afgerond.

Het PWO Project Betonstop, een onderzoeksproject van onderzoeks­centrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit, is afgerond. Het onderzoek geeft heel wat waardevolle inzichten voor de politiek gevoelige discussie van de Vlaamse Bouwshift en biedt stof voor de beleidsvoorstellen ter zake van de bevoegde minister Zuhal Demir.

Het PWO-onderzoek bestaat uit verschillende onderzoeksrapporten die zich concentreerden op diverse aspecten van de van de Bouwshift, waarmee de Vlaamse overheid ernaar streeft om tegen 2040 de dagelijkse inname van open ruimte door ‘menselijke nederzettings­structuur’ (huisvesting, industriële en commerciële activiteiten, transport­infrastructuur, recreatieve invullingen …) volledig af te bouwen.

Het onderzoek was vooral in handen van HOGENTenaars Peter Lacoere en Mieke Paelinck. Zij maken deel uit van de Taskforce Bouwshift die de Vlaamse overheid in het leven riep en leverden een belangrijke bijdrage aan de uitwerking van die bouwshift, waarbij ze zowel kwantitatief (over hoeveel gronden gaat het?) als kwalitatief (wat is de waarde van die gronden?) gedetailleerd inzicht verschaffen.

Voor dat baanbrekende onderzoek ontvingen ze in mei 2022 van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning de Openruimtebeker.

Impact

Het onderzoek zal ongetwijfeld een impact hebben op het beleid van bevoegde minister Zuhal Demir. Peter Lacoere licht toe: “Mogelijks zal de minister naar aanleiding van ons onderzoek en het daaraan gekoppelde advies van de Taskforce Bouwshift de zonevreemde uitbreidingen aanpakken. Op ons voorstel heeft ze ook de planologische compensatie in een ontwerpdecreet gegoten. Een bijsturing van de dure eigenaarsvergoeding bij herbestemming heeft de Vlaamse regering echter niet willen doorvoeren, ook al hebben we in ons derde onderzoeksrapport gewezen op de financiële risico's van deze nieuwe regeling.”

Meer weten?
  • Tijdens de studiedag van 14 maart werd een nieuwe onderzoekspublicatie voorgesteld. Die vind je hier: VOORBESTEMD.
  • De afzonderlijke deelrapporten kan je vinden op de projectpagina: hogent.be/projecten/betonstop

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Betonstop
De Vlaamse overheid heeft in het kader van het ruimtelijk beleid het basisprincipe van ruimte­neutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling is om tegen 2040 de dagelijkse inname …
Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit
Onderzoekers en beleidsmakers benaderen en analyseren de complexe ruimtelijke problemen van vandaag te vaak domeinspecifiek. Dat hokjesdenken zorgt voor half gedragen oplossingen en …
Sustainable Development Goals logo

Dit initiatief draagt bij tot:

   SDG11¬†-¬†Duurzame steden en gemeenschappen

Meer weten over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Kijk op hogent.be/duurzaamheid.

Publicatiedatum: 29/03/2023