Facebook Pixel Aalst wil kwetsbare jongeren meer kansen geven op hoger onderwijs. - Hogeschool Gent
Foto Aalst wil kwetsbare jongeren meer kansen geven op hoger onderwijs.

Aalst wil kwetsbare jongeren meer kansen geven op hoger onderwijs.

A

Aalst wil kwetsbare jongeren meer kansen geven op hoger onderwijs.

LEJO, een vzw actief in het jeugdopbouwwerk, HOGENT en Odisee slaan in Aalst de handen in elkaar om meer jongeren kansen te geven op hoger onderwijs. Met dit uniek samenwerkingsverband gaan ze in op een oproep van stad Aalst om rond die problematiek gerichte activiteiten op te zetten.

Het jongerenproject is een onderdeel van een breder plan dat stad Aalst uitwerkte om er de toename van het aantal inactieven tegen te gaan. Het hoger onderwijs inclusiever maken, kan daartoe bijdragen.

Het project moet via een combinatie van trajectbegeleiding, vormings- en ontmoetingsmomenten en een buddywerking meer jongeren motiveren om hoger onderwijs te volgen. De vzw Lejo, die ervaring heeft met de doelgroep, zal in samenwerking met HOGENT en Odisee een tiental activiteiten organiseren in de loop van het project.

“Doelstelling is dat we in totaal zo’n 150 jongeren bereiken”, licht Thomas Desmet toe. Thomas is lector op campus Aalst en betrokken bij de voorbereidingen van het samenwerkingsverband. “De activiteiten zullen vaak niet rechtstreeks onderwijsgerelateerd zijn, maar vooral focussen op jezelf en je interesses leren kennen. Het is dan ook niet op de eerste plaats onze ambitie om die jongeren naar onze instellingen te krijgen. Het komt er vooral op aan om hen een perspectief te bieden en goesting te geven om bij te leren. Als dat dan voor een opleiding is die alleen door Syntra wordt aangeboden, is dat voor ons ook goed. Het gaat immers over maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, niet op de eerste plaats om studenten rekruteren.”

Buddy

Buddywerking is een van de aspecten waar het project op inzet. Dat houdt in dat studenten van HOGENT en Odisee zich op vrijwillige basis kunnen engageren om als buddy op te treden van een (of meer) van de kwetsbare jongeren door deel te nemen aan de activiteiten en hen mee op weg helpen bij het vinden van een (beroeps)interesse en studiekeuze.  

Voorts moeten een sterk onthaal en begeleiding – waar HOGENT al langer op inzet - ervoor zorgen dat de jongeren zich goed voelen op de hogescholen en meer kans hebben om succesvol door te stromen.

Het project loopt in een eerste fase tot 30 september 2023 en wordt bij een positieve evaluatie jaarlijks verlengd tot uiterlijk 30 september 2025. Het vormt een stap in de richting van inclusiever hoger onderwijs. Uiteraard wordt daarbij maximaal aansluiting gezocht met al bestaande acties en projecten bij de partnerorganisaties en bij stakeholders in Aalst en omgeving.

Stad Aalst legt voor het project zo’n 100.000 euro opzij. Odisee, dat de coördinatie op zich neemt, en Lejo participeren voor 40 procent, HOGENT voor 20 procent. Voor HOGENT volgen Joke Benoit en Joeri Van Herreweghe het project mee op.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Stadscampus Aalst
HOGENT vind je ook in het centrum van Aalst. Deze gezellige en kleinschalige stadscampus zet in op persoonlijke trajecten en een sterke interactie met de bedrijven, inwoners, ondernemers van de stad.
Sustainable Development Goals logo

Dit initiatief draagt bij tot:

   SDG4 - Kwaliteitsonderwijs, SDG10 - Ongelijkheid verminderen

Meer weten over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen? Kijk op hogent.be/duurzaamheid.

Publicatiedatum: 22/02/2023