Facebook Pixel Podcast Kwaliteit dus! - Hogeschool Gent
Foto Podcast Kwaliteit dus!

Podcast Kwaliteit dus!

P

Podcast Kwaliteit dus!

Aflevering 7.

5 mei 2022

“Alles samen met de student.”

Op bezoek bij STUVO, de directie Studentenvoorzieningen waar de HOGENT-studenten terechtkunnen voor catering, huisvesting, sport, cultuur en ondersteuning. Ook Erik, opleidingscoördinator, en Evaline, studietrajectbegeleider, lichten toe hoe zij studenten bij hun opleidingstraject begeleiden. Gille van Uberdope rapt voor het welbevinden van jongeren en alumna Zoë De Cock vertelt over Renée, de herboren en creatieve kledinglijn die zij ontwerpt.

Aflevering 6.

31 maart 2022

“Onderwijs is een daad van liefde.”

Het leven van de lesgever op de hogeschool, op inspirerende wijze verteld door het team van de opleiding in het sociaal werk. Wat een leven lang leren echt betekent, illustreert François Bloch aan de hand van zijn switch van banketbakker naar verpleegkundige, hij maakt ook van de gelegenheid gebruik om een warm pleidooi te houden voor werken in de zorg. En in de haven leren we dat boten parkeren net als dansen is. Kwaliteit en vertrouwen staan voorop.

Aflevering 5.

3 maart 2022

“Kwaliteit heeft te maken met beroepseer.”

Wij leveren allemaal kwaliteit, elke dag opnieuw. Wij gooien er niet met ons klak naar, we willen het telkens opnieuw beter doen, net zoals de restaurateurs van het Lam Gods en kabouter Wesley en zijn geestelijke vader. In deze aflevering vertellen zij over kwaliteit in hun job en kom je ook nog meer te weten over de kwaliteitsdialoog, de bevragingen, de infosessies van de dienst Kwaliteitsborging en de samenwerking tussen HOGENT en Vesalius Verpleegkunde. 

Aflevering 4.

2 februari 2022

"Veiligheid en welzijn zijn de verantwoordelijkheid van ons allemaal."

In deze aflevering kom je meer te weten over veiligheid op het werk, berekende risico’s, bungeejumpen, voedingsadvies voor topsporters, halfvolle glazen kraantjeswater en hoe de kwaliteit bij dit alles wordt gewaarborgd. Net zoals de dienst Kwaliteitsborging legt de verbeteringsgerichte aanpak van de dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn, van de dienst interne audit en van de vertrouwenspersoon van HOGENT de focus op hun ondersteunde rol om samen met de collega’s naar oplossingen te zoeken. Ook voor alle medewerkers bij Farys is kwaliteit een basisinstelling. En alumna Stephanie Scheirlynck garandeert het gepaste voedingsadvies voor topsporters op maat van elk individu met het oog op optimale prestaties.

Aflevering 3.

12 januari 2022

"Kwaliteit hangt niet af van het individu maar van het collectief."

Kwaliteit is een collectief gegeven. Ann en Veerle van de dienst Kwaliteitsborging lichten in deze aflevering het balansmoment en de P2P toe. Karen, coördinator van een curriculumcommissie, en Nele, opleidingshoofd, delen samen met Hilde van Thomas More hun ervaring met deze instrumenten van de regie. Ook Piet Hoebeke, uroloog, en Thomas Van der Plaetsen, topsporter, vertellen over kwaliteit in hun vakgebied.

Aflevering 2.

7 december 2021

"Wij doen serieuze sh*t."

Participatie en inspraak voor studenten zijn evident. Bij HOGENT hebben de studenten een belangrijke stem in het beleid, ze nemen een actieve rol op als medebestuurders. In deze podcastaflevering vertelt Arne Buys, voorzitter van studentenraad Revolte, samen met enkele studentenvertegenwoordigers (stuvers) over de inzet van de studenten, de werking en de realisaties van de studentenraad als spreekbuis voor alle HOGENT-studenten. Ook ludieke activiteiten maken daar deel van uit. Het moet niet altijd serieuze sh*t zijn.

Aflevering 1.

4 november 2021

"Kwaliteit is een levenshouding waarbij je zelfkritisch en verbeteringsgericht in het leven staat."

HOGENT is de grootste hogeschool in Vlaanderen en biedt 79 opleidingen aan. De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is een taak van elk personeelslid. De dienst Kwaliteitsborging van HOGENT bewaakt de kwaliteit van de opleidingen. Marc D’havé staat aan het hoofd van deze dienst en licht in deze podcastaflevering het systeem toe dat gehanteerd wordt om die kwaliteit in eigen regie te borgen. Daarbij vertelt hij ook over de instellingsreview. Kwaliteit is een constant gegeven in het leven van Marc, zowel privé als professioneel gaat hij steeds op zoek naar het kwalitatieve.

Tijdens het academiejaar 2021-2022 heeft onze hogeschool een belangrijke afspraak: de instellings­review. Een externe beoordelings­commissie komt dan ons onderwijs­beleid en de borging van de onderwijs­kwaliteit van onze opleidingen beoordelen. Om ons voor te bereiden op het bezoek van deze commissie maken we ‘Kwaliteit dus!’, een podcast over kwaliteit aan HOGENT.