Facebook Pixel Toedoe - Hogeschool Gent
Foto Toedoe

Fonds Engage. Small Things Matter.

F

Fonds Engage. Small Things Matter.

Als een chronisch zieke student ondervond Jelle Buyle aan den lijve de moeilijkheden om haar ziekte te combineren met studies, kinderen, hobby’s … en om sociaal actief te blijven.

Vanuit haar eigen uitdagende situatie bedacht Jelle het ToeDoe-project, dat tot doel heeft om chronisch zieken weer arbeidsvreugde, een rode draad, een continuïteit, een perspectief te bieden.  Chronisch zieke mensen nemen via Toedoe deel aan creatieve ateliers en leren hoe ze creatief aan de slag kunnen gaan en zelfstandig originele, waardevolle producten kunnen produceren.

Dankzij ToeDoe kunnen chronisch zieken zachte, eerlijke handgemaakte kwaliteitsproducten (vegan chocolade truffels, herbruikbare zakdoeken, natuurlijke zepen, kaarsen, …) ontwerpen, produceren en verkopen.

Deelnemers ontdekken via Toedoe hun eigen, unieke professionele talenten en vaardigheden en door het samen doen/creëren/engageren komt waardevolle sociale interactie tot stand.  Door terug arbeidsvreugde te beleven wordt hun zelfwaarde versterkt en zullen sommige deelnemers zelfs terug de stap naar de arbeidsmarkt wagen.

Voor sommige deelnemers zal deze stap niet realistisch zijn maar de bedoeling van Toedoe is om een omgeving te creëren waarin de langdurig (werkwillige) werkonbekwamen hun professionele vaardigheden kunnen oefenen, en aanscherpen door van elkaar te leren. Zo kunnen ze zelfvertrouwen herwinnen, hun grenzen leren kennen, deze respecteren en ze duidelijk communiceren (assertiviteit).

ToeDoe staat voor “Tout Doux” (heel zacht) en “To Do” (te doen: activiteit). Zachtjes aan terug naar het 'actieve leven'.

De langdurig werkonbekwame wordt echter niet gepamperd, maar wordt net uitgedaagd om vreugde te beleven aan experimenten, om weer te durven, te proberen,…. Er wordt veel initiatief van de werkonbekwamen verwacht, doch zonder (tijds)druk.  Waar een individu aangeeft hulp / coaching nodig te hebben, wordt die gezocht. Er wordt een omgeving gecreëerd waar de langdurig werkonbekwame zich veilig voelt, zich gerespecteerd voelt, zich vrij (ongecontroleerd) voelt,.... en toegang krijgt tot werkmiddelen die hij/zij nodig heeft voor haar/zijn project.

Naam project

Toedoe

Wie

Jelle Buyle

Opleiding

Toegepaste informatica

ENGAGE-factor

Het werkexperiment ToeDoe biedt chronisch zieken en langdurig werkonbekwamen een werkplatform vinden dat hun ambitie stimuleert:

  • ze vinden er speelruimte (incubator/bakermat), als tussenstap naar het reguliere arbeidscircuit;
  • ze komen er vrijblijvend en op hun eigen ritme;
  • ze treffen er collega’s (sociaal contact);
  • ze worden uitgedaagd om met hun creativiteit naar buiten te komen;
  • ze bouwen opnieuw professionele werkervaring op;
  • ze gaan er met een eigen project aan de slag, volgen het van a tot z op, leren de vereiste vaardigheden ongedwongen aan.  

Dankzij die positieve spiraal die ToeDoe creëert, leren ze terug op eigen tempo hun plaats innemen in de maatschappij.

De eerste ervaringen met het Toedoe-project hebben bewezen dat het chronisch zieke mensen  een  positieve boost geeft: het werkt. Deelnemers fleuren helemaal op door zonder verplichtingen of productiedwang deel te kunnen nemen in een arbeidsproces. Samen iets ontwerpen en maken biedt arbeidsvreugde. Op termijn droomt Jelle van een cowerkplaats voor mensen die langdurig werkonbekwaam zijn.