Facebook Pixel Mantelhart - Hogeschool Gent
Foto Mantelhart

Fonds Engage. Small Things Matter.

F

Fonds Engage. Small Things Matter.

Mabelle werd van dichtbij geconfronteerd met dementie. Ze leerde dat de zorg voor mensen met dementie niet te onderschatten is en dat mantelzorgers een onmisbare schakel vormen in de ondersteuning van wie met dementie wordt geconfronteerd.

De voorbije decennia is het begrip mantelzorg positief geëvolueerd en krijgen mantelzorgers steeds meer erkenning (bv. Dag van de Mantelzorg) maar voor Mabelle is dat niet genoeg. De “vanzelfsprekende zorg” die mantelzorgers lijken op te nemen, is niet zo vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat mantelzorgers ondersteund worden bij hun noden en behoeften. Het vinden van juiste info en hulpbronnen is er één van. De sector ouderenzorg is mee geëvolueerd, mede door het gebruik van apps. Tot voor kort bestond er nog geen mantelzorgapp. Samen met mantelzorgers van haar stageplaats en financieel geholpen door het ENGAGE-fonds heeft Mabelle een mantelzorgapp voor Android ontwikkeld die mantelzorgers zelf een hart onder de riem geeft. De app is downloadbaar via Google Play.

Naam project

Mantelhart

Wie

Mabelle De Coninck

Opleiding

Orthopedagogie

ENGAGE-factor

Mantelhart is een innovatief project dat de discussie omtrent dementie niet uit de weg gaat en dat erkenning geeft aan mantelzorgers. Het ENGAGE fonds betekent een ideale springplank om Mantelhart naambekendheid te geven. 

Mabelle werkt nog steeds aan de voortdurende verbetering en updating van haar app om mantelzorgers  nuttige tips en tricks te geven, om hen met mekaar in contact te brengen en om hen  aldus zeer concreet een hart onder de riem te steken. Via Mantelhart wordt gepoogd het leven van mantelzorgers draagbaar te houden.