Facebook Pixel Boys Bring Brooms to the Yard - Hogeschool Gent
Foto Boys Bring Brooms to the Yard

Fonds Engage. Small Things Matter.

F

Fonds Engage. Small Things Matter.

Nog voor #metoo veel media-aandacht kreeg werd Esther schelfhout bewogen  door hoe we omgaan met superieur gedrag tegenover vrouwen in publieke en private ruimtes. Ze vertelt daarom vrouwenverhalen uit de (kunst)geschiedenis en onderzoekt de relevantie van deze verhalen voor vandaag.

In Boys bring brooms to the yard! vertelt Esther het verhaal van een groep vrouwen die in 1918 als symbolische actie de straat gingen vegen. “Wanneer we willen dat er iets verandert in de positie van de vrouw in de wereld, moeten we nu iets doen!”. Door hun interventie boden ze ons een schone lei aan. Nu, 100 jaar later, ervaren we dat deze schone lei niet genoeg is gebruikt.

Esther wil zelf actie ondernemen. Daarom gaat ze met een groep vrouwen (momenteel een vijftigtal naar locaties waar ze zelf problematische situaties ervaarde en verhalen hoorde van andere vrouwen. Deze aangetaste en negatief beladen omgevingen transformeert ze in een schone lei door het hernemen van de (veeg)interventie. Na de performance is de omgeving een neutrale zone waar een echte dialoog kan ontstaan. Een klein gebaar met een utopisch toekomstbeeld.

Aan elke performance gaat een workshop vooraf waarbij de deelnemers technieken leren om daadwerkelijk iets te veranderen en waarbij ze kunnen concluderen hoe politiek het persoonlijke wel niet is.

Naam project

Boys Bring Brooms to the Yard

Wie

Esther Schelfhout

Opleiding

Beeldende kunsten (autonome vormgeving)

ENGAGE-factor

Esther engageert vele meisjes en vrouwen in alle lengtes, breedtes, kleuren, leeftijden en achtergronden om te participeren in “helende veegsessies”. Performance ervaring hebben deze vrouwen niet nodig, affiniteit met de problematiek wel. En dat heeft elke vrouw(!). Door het verbeelden van situaties waarin vrouwen publiek gekwetst werden maakt Esther de nog steeds geldende masculiene dominantie zichtbaar en bespreekbaar. De workshop heeft een therapeutisch karakter en door tussenkomst van het ENGAGE fonds was het mogelijk om via een workshop professionele ondersteuning te bieden bij het verwerkingsproces voor de deelnemende vrouwen.

Via deze performance wordt de lei terug schoon geveegd en worden de deelnemers gelouterd. De dialoog discussie en dialoog kan in een serene omgeving worden hervat.