Facebook Pixel Ice-cool@HOGENT - Workshop voor leerlingen uit het secundair - Hogeschool Gent
Foto Ice-cool@HOGENT - Workshop voor leerlingen uit het secundair

Ice-Cool@HOGENT.

I

Ice-Cool@HOGENT.

De leerlingen krijgen inzicht in het productieproces, de kwaliteitsparameters en de sensorische eigenschappen van roomijs en plantaardig ijs.

Innovatie en duurzaamheid zijn de drijvende kracht achter heel wat foodtrends. Heel actueel is de trend naar meer plantaardige voeding, omdat consumenten op zoek gaan naar duurzamere en gezondere voedingsproducten. Bedrijven trachten daarom om vb. hun ijsproducten creatief op de markt te brengen en aan te passen aan deze consumententrends.

Maar welke invloed hebben dergelijke aanpassingen op de kwaliteit van het eindproduct? Welke proces- en productparameters moeten aangepast worden om alsnog een kwaliteitsvol ijsje te kunnen produceren? Wat zijn de sensorische eigenschappen (smaak, geur, kleur, textuur) van dergelijke plantaardige ijsjes? Welke informatie staat op de verpakking van ijs? Mag plantaardig ijs nog roomijs genoemd worden?

Tijdens deze workshop wordt roomijs en plantaardig ijs bereid op pilootschaal. De leerlingen leren inzicht krijgen in de functionaliteit van de verschillende ingrediënten en in het doel van de verschillende processtappen.

Na de bereiding van het ijs wordt stilgestaan bij de verpakking en de wetgeving. Als toetje worden de ijsjes geproefd en de kwaliteit beoordeeld. Het is COOL aan HOGENT!

Datum

na onderling overleg

Doelgroep

derde graad van de wetenschappelijke richtingen van ASO/TSO

Maximaal aantal leerlingen

20


Materiaal

Graag labojas meebrengen


Duur

3 uur


Locatie

campus Schoonmeersen Gent


Kostprijs

gratis