Facebook Pixel Groepsgesprekken met rolmodellen - Hogeschool Gent
Foto Groepsgesprekken met rolmodellen

Groepsgesprekken met rolmodellen.

G

Groepsgesprekken met rolmodellen.

HOGENT organiseert in samenwerking met de AUGent, UGent, KULeuven (campus Gent), Artevelde­hogeschool, Odisee, Luca School of Arts en Provincie Oost-Vlaanderen groepsgesprekken met rolmodellen (succesvolle ouderejaars­studenten) op secundaire scholen.

Tijdens de groepsgesprekken vertellen de rolmodellen over hun ervaringen in het hoger onderwijs, hoe zij een studiekeuze hebben gemaakt, hoeveel hun studies kosten, welke (studie)begeleiding in het hoger onderwijs bestaat, welke hindernissen zij ondervinden en hoe zij ermee omgaan. Door het persoonlijk contact met rolmodellen worden de leerlingen gesensibiliseerd over de toekomstmogelijkheden die het hoger onderwijs hen kan bieden.

Rolmodellenwerking
2023-2024.

Herinner jij je nog jouw laatste jaar op de middelbare school? Je had toen wellicht evenveel vragen over het studentenleven als de leerlingen van vandaag. Als rolmodel ga je mee met ons op bezoek in secundaire scholen en vertel je over het leven als student (lessen, examenperiodes, docenten, studentenverenigingen, stages, kotleven, …) aan laatstejaarsleerlingen.

Rolmodellenwerking
2023-2024

Herinner jij je nog jouw laatste jaar op de middelbare school? Je had toen wellicht evenveel vragen over het studentenleven als de leerlingen van vandaag. Als rolmodel ga je mee met ons op bezoek in secundaire scholen en vertel je over het leven als student (lessen, examenperiodes, docenten, studentenverenigingen, stages, kotleven, …) aan laatstejaarsleerlingen.

Vorig academiejaar sensibiliseerden een vijftigtal rolmodellen van het hoger onderwijs leerlingen uit Oost-Vlaamse secundaire scholen over de mogelijkheden om verder te studeren ! De werkgroep Rolmodellenwerking bestaat, naast HOGENT, uit volgende partners : AUGent, UGent, Artevelde­hogeschool, Odisee, Luca School of Arts en Provincie Oost-Vlaanderen.

Wat is de taak van een rolmodel?

Als rolmodel deel je jouw persoonlijk studiekeuzeproces met al haar successen en struikelblokken. Je vertelt jouw ervaringen aan laatstejaarsleerlingen :

 • in (Gentse) secundaire scholen, tijdens de lesuren van de leerlingen
 • op de SID-in beurs in Flanders Expo op onze gepersonaliseerde hippe rolmodellenstand
 • op infomomenten en opendeurdagen van jouw school
 • op onderwijsmarkten in het jeugdwelzijnswerk

Je kiest uiteraard zelf aan welke activiteiten je wil deelnemen.

Wie kan rolmodel zijn?

Iedereen die minstens zestig studiepunten heeft behaald, kan als rolmodel fungeren. Want elk verhaal is bijzonder!

 • Misschien was je wel de eerste in de familie die ging studeren?
 • Of heb je faalangst of uitstelgedrag overwonnen?
 • Of volg je een GIT-traject?
 • Of ben je op Erasmus gegaan?
 • Of ben je lid van een studentenvereniging of de studentenraad?
 • Of ben jij de enkeling die kiest voor die ene speciale (afstudeer)richting?
 • Of je zit in een schakel- of voorbereidingsprogramma?

Omdat de stap van het secundair naar het hoger onderwijs niet voor iedereen vanzelfsprekend is en we laatstejaarsleerlingen willen sensibiliseren vanuit een talentgerichte benadering, moedigen we in het bijzonder ouderejaarsstudenten met onderstaande sterke profielen aan, om rolmodel te worden:

 • Spreek je thuis een andere taal?
 • Combineer jij studeren met werken of met een gezin?
 • Heb je een chronische ziekte, een leerstoornis, een functiebeperking, een bijzonder statuut?
 • Heb je een TSO-, BSO- of KSO-vooropleiding?
 • Woon je nog niet zo lang in België?
 • Heb je een moeilijke thuissituatie?
 • Ben je een student-ondernemer?
 • Ben je student-topsporter?
 • Combineer je studeren met een politiek mandaat?
 • Heb je het kunstenaarsstatuut?

Welke voordelen krijg je als rolmodel?

 • Je kan gratis deelnemen aan de verplichte vormingsdag voor rolmodellen.
 • Je ontvangt bij deelname een eigen T-shirt en een welkomstpakket met leuke gadgets van de partners.
 • Je kan jouw netwerk met medestudenten van andere opleidingen én scholen uitbreiden.
 • Je kan vrijblijvend gratis andere professionele vormingen volgen die door de werkgroep georganiseerd worden (bv. sollicitatietraining, netwerktraining, spreken in het openbaar).
 • Je maakt deel uit van een geëngageerd team en kan vrijblijvend gratis deelnemen aan allerlei avondactiviteiten (bv. Gentse stadswandeling, improvisatietheater, lasershooting, yogasessie). Bij elke activiteit zorgen we voor een hapje, drankje en een leuke sfeer.
 • Jouw vervoersonkosten voor de activiteiten worden vergoed.
 • Je bent verzekerd in het kader van de activiteiten.
 • Jouw didactische en communicatieve vaardigheden worden versterkt.
 • Je doet zinvolle praktijkervaring op (= surplus op je cv).
 • Je ontvangt op het einde van het academiejaar een certificaat (= surplus op je cv !) als je aan minstens drie activiteiten deelneemt.

Contact

Pascal Van Geit
Coördinator rolmodellenwerking
09 243 33 89

Meer info op UGent.be

Interesse om rolmodel te worden
in semester 2 van academiejaar 2023-2024?

Stuur een mailtje naar onze coördinator: pascal.vangeit@hogent.be