Facebook Pixel Gezondheidsvoorlichting en patiënteneducatie - Hogeschool Gent
Foto Gezondheidsvoorlichting en patiënteneducatie

Gezondheidsvoorlichting en patiënteneducatie.

G

Gezondheidsvoorlichting en patiënteneducatie.

Gezondheidsvoorlichting en patiënteneducatie winnen steeds meer aan belang bij het streven naar kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg. 

Je betrekt de patiënt actiever bij zijn zorg of behandeling door hem duidelijk én eenduidig te informeren over de soms complexe gegevens van zijn behandeling. Zo kan hij gefundeerde keuzes maken op basis van kwalitatieve informatie.

Een goede planning bepaalt de kwaliteit en de effectiviteit van deze gezondheidseducatieve interventies naar de patiënt. Het is dus cruciaal om je initiatieven aan gezondheidsvoorlichting en patiënteneducatie intern goed te organiseren, structureren en coördineren. Zo is het bijvoorbeeld aangewezen om als betrokken personeel specifieke vaardigheden te trainen en om alvast de invulling van deze concepten te verduidelijken en een aantal rollen hierin te definiëren.
Hiervoor is kennis van theorieën van gedragsverandering en planningsmodellen noodzakelijk. Onze experts maken je hierin wegwijs, zodat je dit alles goed leert organiseren, structureren en coördineren.

Behalve theoretische beschouwingen is er ook ruimte voor praktische toepassingen.

Lesvorm

Onze experts stemmen hun aanbod af op je specifieke noden en cases en komen bij jou ter plaatse.

Doelgroep

Zorgverleners uit verschillende disciplines.

Maximale groepsgrootte

15

Contact

maarten.michiels@hogent.be