Facebook Pixel Bekijk onze expertise op het vlak van veldproeven - Hogeschool Gent
Foto Bekijk onze expertise op het vlak van veldproeven

Veldproeven.

V

Veldproeven.

Uittesten onkruidbestrijdingsmiddelen in maïs in veldomstandigheden waarbij het bestrijdingsresultaat kan geëvalueerd worden op basis van onkruidtellingen, graad van remming (bij onkruid en gewas) en opbrengstparameters.

Uitvoering bemestingsproeven bij maïs en grasland:

  • valorisatie dierlijke mest in grasland: toepassingswijze, vorm, additieven; vaak in het kader van LCV of in opdracht van bedrijven.
  • uittesten formules voor bemesting op maat via rijenbemesting.
  • uittesten gevolgen van minimale bodembewerking bij maïs (langdurig project i.s.m. LCV).

Doelgroep

Landbouwsector

Contact

joos.latre@hogent.be